Skip to main content

Inträffat suicid Lex Maria anmäls

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 13:08 CET

Skånes Universitetssjukhus anmäler enligt Lex Maria att en patient strax efter besöket på sjukhuset begått suicid.

 Patienten sökte akut vård för att han hade en konstig känsla i huvudet. Dessutom svårigheter att greppa med händerna och att ena mungipan hängde. Symtomen försvann dock.
Efter samtal med personal önskade patienten att få återvända hem. Han var tillsagd att åter ta kontakt med vården om symtomen återkom.

Suicid
När händelsen dagen därpå diskuterades med läkare beslutade man att kontakta patienten på nytt för ett uppföljande samtal. Patienten kunde inte nås. Han hade begått suicid strax efter kontakten med sjukhuset.
Patienten visade inga tecken på depression vid besöket på akuten.

Lex Maria
Medarbetarna på Skånes universitetssjukhus arbetar ständigt för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i sjukvården. Avvikelserapporter som kan leda till en Lex Maria-anmälan är ett av många sätt att stärka patientsäkerheten. Genom att ta lärdom om vad som hänt blir det möjligt att arbeta bättre och annorlunda.
Vid en Lex Maria-anmälan gör vår tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, en utredning av händelsen.

 Var restriktiv
När det gäller publicering kring självmord har Världshälsoorganisationen WHO antagit rekommendationer av omsorg om patienterna och för att undvika till impulshandlingar hos människor som är suicidbenägna.
Bland annat rekommenderas ingen glorifiering, ingen metodbeskrivning av suicid. Hela rekommendationen kan fås från Kommunikationsavdelningen.

 Här finns hjälp
Allmänpsykiatriska klinikens akutmottagning har dygnet runt öppen telefon
Numret är 040-338000. Föreningen SPES (Suicidprevention och efterlevande stöd) har en telefonjour varje kväll på telefon: 08-34 58 73

Önskas anmälan i avidentifierad form var god kontakta kommunikationsavdelningen.

Kontaktperson
Chefläkare Jesper Persson
Telefon 040 33 32 55