Skip to main content

Kamilla Rydahl ny konstkonsulent i Skåne

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 14:53 CET

Kultur Skåne stärker den regionala resursen för bildkonst:
- Tillsättningen av en konstkonsulent i Skåne är ett viktigt startskott för arbetet med att utveckla bildkonstområdet i Skåne. Kamilla Rydahls breda bakgrund är en styrka i jobbet som konstkonsulent. Kombinationen etablerad bildkonstnär och erfaren konstförmedlare ger henne förutsättningar att möta, förstå och samverka med alla de intressenter som arbetar för och i Skånes konstliv, kommenterar kulturchef Chris Marschall tillsättningen.

Behovet av en konstkonsulent i Skåne pekades ut i den handlingsplan för bildkonsten som presenterades våren 2006. I handlingsplanen lyfts ett antal insatser och huvudlinjer fram för att börja bygga en ökad regional medvetenhet om bildkonstens betydelse och möjligheter.

Konstkonsulentens uppdrag handlar om att stärka de regionala resurserna för kunskapsuppbyggnad, dialog och samverkan på bildkonstområdet. Huvuduppgifterna blir att bredda intresset för bildkonst och stärka konstens ställning genom att: främja samarbete mellan till exempel konstutövare och institutioner, bygga nätverk och omvärldsspana, fungera som rådgivare och stöd för kommunerna, samverka med andra kulturkonsulenter i Sverige och stödja det konstpedagogiska arbetet i regionen.
Kamilla Rydahl är projektanställd på 3 år från den 6 november 2006, hon arbetar halvtid fram till årskiftet och därefter på heltid.

Kort om Kamilla Rydahl

Kamilla Rydahl tog examen på konsthögskolan i Malmö 1997. 2004 avslutade hon en 2-årig forskningsförberedande kurs på Konsthögskolan Valand i Göteborg. Hon drev projektet Offensiva strategier för Sveriges Konstföreningar i början av 2000-talet. Målet var att länka samman Sveriges Konstföreningar med samtidskonst. Dessförinnan var hon ansvarig för den pedagogiska verksamheten på Wanås utställningar.

Som konstnär har Kamilla Rydahl haft flera separatutställningar, bl.a. på Staffanstorps Konsthall (1998). Hon har medverkat i en lång rad samlingsutställningar i och utanför landet; Malmö Konsthall, Göteborgs Konstmuseum, Uppsala Konstmuseum, Linköpings Konsthall m m. Kamilla Rydahl ingick i utställningen "Malmö Konsthögskola 10 år" som visades på Rooseum i Malmö 2005.


Bakgrund – Regional handlingsplan för bildkonst i Skåne

Handlingsplanen för bildkonst är ett resultat av samverkan mellan Region Skåne genom Kultur Skåne, Malmö Stad och samverkansgruppen för konstnärer och konstförmedlare. Samverkansgruppen består av Konstfrämjandet Skåne, IKK Institutet för konstnärer och konstförmedlare, KRO Konstnärernas Riskorganisation och Konstnärscentrum Syd.

För mer information:
Kulturchef Chris Marschall, 0418 – 45 45 80
Konstkoordinator Jaana Järretorp,0418-45 45 74
Konstkonsulent Kamilla Rydahl, 0768-93 04 22