Skip to main content

Kan man föda barn efter njurtransplantation?

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 15:41 CEST


Kan man ha diabetes, föda två barn och få tre njurar transplanterade?

Det är ett av föredragen när Kliniken för njurmedicin och transplantation anordnar regiondag om njurtransplantationer. Dagen ordnas den 3 oktober och innehåller bland annat i övrigt information om att UMAS förra året slog nytt rekord i antal njurtransplantationer.

Ett föredrag tar upp hur sjukvården ska hantera riskgraviditeter. Ett annat bär titeln " har vi lust att ha lust"? Under dagen presenteras också det ökande samarbetet med transplantationsenheten i Göteborg.

Målgruppen för njurdagen läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister och kuratorer. Självklart får representanter från media delta. Platsen är Jubileumsaulan, Medicinsk Forskningscentrum, UMAS ingång 59 i Malmö.

Kontaktperson: Nils H Persson Tel:040-33 37 43