Skip to main content

Klamydian minskar i Skåne

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 17:15 CEST

Antalet klamydiasmittade i Skåne har minskat med cirka 11 procent det första halvåret i år jämfört med samma period 2007. Att fler testar sig, många via nätet, kan vara en bidragande orsak. Under tio års tid har antalet fall av klamydia ökat konstant i Skåne trots omfattande insatser. Men lagom till årets klamydiavecka, då Region Skåne informerar om hur man testar sig via nätet, visar ny statistik från klamydialaboratoriet i Skåne att trenden kan ha vänt. Antalet smittade personer är 332 färre jämfört med första halvåret 2007 - en minskning på drygt 11 procent. -Det är lite förvånande och förstås oerhört glädjande. Nu måste vi titta på förklaringar, säger Smittskyddsläkare Hans Bertil Hansson som vill vara försiktig med att dra några förhastade slutsatser. Att sjukvården blivit bättre på att spåra klamydia är troligtvis en förklaring till de goda siffrorna. -Vi vet att vi sedan ett par år tillbaka upptäcker en tidigare dold variant av klamydia och det kan förstås påverka siffrorna genom att den dolda varianten inte sprids vidare i samma utsträckning, säger Hans Bertil Hansson.

Många testar sig via nätet

Hur många som testar sig påverkar också framgången i kampen mot klamydia. Ju fler som testar sig desto snabbare upptäcks eventuell smitta som kan behandlas och stoppas innan den sprids till fler personer. Och allt fler skåningar testar sig. Under det första halvåret i år testade sig 2241 fler jämfört med året före. Av dem valde 1500 personer att testa sig via den nya e-tjänsten Klamydiatest.nu. -Nättjänsten klamydiatest.nu har gett väldigt gott resultat på kort tid. På nätet når vi nya grupper och killar i större utsträckning än via mottagningar. Det är vi väldigt nöjda med, säger projektledaren Helen Hansson.

Behöver fortfarande nå fler

Enligt en utvärdering som gjorts av testerna via nätet uppskattar användarna att det är lättillgängligt, enkelt och anonymt. Sex landsting i övriga landet är nu intresserade av att använda e-tjänsten för klamydiatest som Region Skåne tagit fram i samarbete med landstinget i Östergötland. Men trots framgången med klamydiatest via Internet påpekar Hans-Bertil Hansson att man fortfarande behöver nå ut till fler för att få kontroll över smittospridningen. -Fler behöver testa sig oftare och alltid använda kondom vid sex med en ny partner. Antalet smittade är fortfarande alldeles för högt och i värsta fall är den här minskningen bara tillfällig, säger Hans Bertil Hansson. Så testar du dig på Klamydiatest.nu:
  • Du har e-legitimation eller beställer hem en personlig kod
  • Du beställer hem ett test via nätet
  • Du utför testet och skickar tillbaka provet
  • Du får sms eller e-post om att resultatet har kommit, loggar in och kollar resultatet på Mina Vårdkontakter
  • Om du är smittad tar du kontakt med en mottagning
  • Du får antibiotika och smittspårning

För mer information kontakta:
Hans Bertil Hansson, smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne
040-33 71 81

Helen Hansson, projektledare för Klamydiatest.nu
044-309 31 05

www.skane.se