Skip to main content

Klart med arkitekt för servicecentral på Malmö sjukhusområde

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 09:00 CET

Region Skåne har skrivit kontrakt med Tengbomgruppen AB för uppförande och utformning av en servicecentral som ska hantera logistik, service och teknik på Malmö sjukhusområde.

Servicecentralen kommer att ligga i sjukhusområdets sydöstra hörn, längs John Ericssons väg, och blir en tydlig knutpunkt där staden möter sjukhuset. Stor vikt kommer därför att läggas på byggnadens gestaltning, liksom transportflöden och tekniska anläggningar.Servicecentralen beräknas stå färdig att sättas i drift 2020.

-Den nya servicecentralen kommer att samla sjukhusets hela försörjning av gods och service i en och samma byggnad. Flöden och leveranser kan effektiviseras och tung trafik på området kan minskas när transporter förflyttas ner under mark och distribueras till vårdavdelningarna via ett väl utbyggt kulvertnätverk, säger Helena Skjeld, servicedirektör Region Skåne.

De kommande åren gör Region Skåne en omfattande investering i utveckling och modernisering av sjukhusområdet i Malmö. I arbetet ingår, utöver byggnationen av en servicecentral, en ny stor vårdbyggnad och ett utbyggt kulvertnätverk. Just nu pågår renoveringsarbete och nybyggnation av lokaler dit verksamheter flyttar under byggtiden. Målet är förbättrad vård- och arbetsmiljö och ett sjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav. Läs mer www.skane.se/framtidenssjukhus

Kontaktpersoner

Carola Joelsson, projektområdeschef Nya sjukhusområdet Malmö,

Region Skåne, Telefon: 0725-43 53 89

Klas Göran Björk, huvudprojektledare fastighet Nya sjukhusområdet Malmö,

Region Skåne, Telefon: 0706-37 05 36 (för kontraktsrelaterade frågor)

Susanne Karringer, kommunikatör Nya sjukhusområdet Malmö,

Region Skåne, Telefon: 072-50 63 721

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument