Skip to main content

Kommunikationsbrist Lex Maria-anmäls

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 16:10 CET

Den svårt misshandlade mannen avled på Skånes universitetssjukhus i Malmö trots intensivvård. Händelsen Lex Maria anmäls, även om det är osäkert om patientens liv gått att rädda oavsett insatser från sjukvården.

Mannen kom med ambulans till akutmottagningen i somras svårt misshandlad. Han drabbades såväl av andningsstopp som cirkulationssvikt vid ankomsten.

Larm av vårdpersonal skedde inte enligt gällande rutiner. Undersökningar och operationer gjordes akut under svåra omständigheter. Bland annat skickades patienten för en skallröntgen trots att han inte var i stabilt tillstånd. Patienten opererades för blödningar i bröstkorgen.

Han intensivvårdades under fem dygn efter operationen innan han avled.

Kommunikationen brast

Händelsen Lex Maria anmäls för att det fanns kommunikationsproblem mellan ambulanspersonal och akutpersonal. Det bidrog till att gällande rutiner för larm av vårdpersonal inte följdes.Dock är det inte sannolikt att patienten kunnat räddas till livet även om alla rutiner hade följts.

Ny manual

Sjukhuset håller på att ta fram en ny traumamanual. Ett nytt larmsystem för akutpersonal kommer att införas under 2012. Arbete pågår för att förbättra kommunikationen mellan ambulans och akutmottagning för att undvika framtida kommunikationsmissar

Lex Maria

Medarbetarna på Skånes universitetssjukhus arbetar ständigt för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i sjukvården. Avvikelserapporter som kan leda till en Lex Maria-anmälan är ett av många sätt att stärka patientsäkerheten. Genom att ta lärdom om vad som hänt blir det möjligt att arbeta bättre och annorlunda.

Vid en Lex Maria-anmälan gör vår tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, en utredning av händelsen.

Kontaktperson chefläkare Eva Ranklev-Twetman, 046-17 15 51

 

Hans-Göran Boklund, pressansvarig Skånes universitetssjukhus

Bifogade filer

PDF-dokument