Skip to main content

Konferens om affärsmöjligheter kring ESS och Max IV 18-19 september i Lund

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 11:30 CEST

Tid: 18 september 12.15 – 17.30 
19 september 09.00 – 16.00

Plats: Ideon Gateway, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 Lund

Den 18 och 19 september samlas ett 60-tal skånska företag till en internationell upphandlingskonferens för forskningsinfrastruktur och affärsmöjligheter i samband med byggandet och driften av forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Press och medier hälsas välkomna att följa konferensen och träffa företagare, föreläsare och arrangörer.

Nu när finansiering för och miljöprövning är klar så har man redan tagit första spadtaget för ESS och intresset mycket stort.

På Ideon Gateway i Lund möter företagen upphandlingscheferna från ESS, Max IV, Cern och Eso för att lära sig mer om hur upphandlingsprocessen ser ut och vilka behov som finns. De får också möta företag som delar med sig av sin erfarenhet av upphandling och som leverantörer till anläggningarna. Detta är också ett bra tillfälle att bygga nätverk för framtida affärsmöjligheter.

På konferensen kommer också Sveriges nya stödsekretariat för forskningsinfrastruktur (ILO) att presenteras. Konferensen arrangeras av Region Skåne genom det skandinaviska projektet CATE (Cluster for Accelerator technology) och Industriell plattform för leverantörer, som verkar för att underlätta kontakten mellan företag i Skåne och Blekinge och stora forskningsanläggningar i Europa.

Konferensen hålls på svenska och engelska och är kostnadsfri. 

Kontaktperson
Henrik Berven, näringslivsutvecklare, Region Skåne
Telefon: 040-6753678
E-post: henrik.berven@skane.se

Program 18 september 

11.30  Lunch

12.15  Accelerator facilities and market in Europe

13.00  How does ESS procure?

14.00  How does Max IV procure?

15.30  ESS, Max IV, supplier winnings

16.30  Company experience, Examec, Danfysik

19.00  Middag

Program 19 september 

09.00   How does Eso procure?

10.30   How does Cern procure?

11.30   Company experience, Kisab consortium

12.15   Lunch

13.15   Eso, Cern, supplier winnings

15.00   Company experience, Hyd X, SKF 

Varmt välkommen!
/CATE och Industriell plattform

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.