Skip to main content

Konstruktivt möte om vårdplatserna i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2015 13:41 CEST

Sedan en tid råder på Helsingborgs lasarett en besvärlig vårdplatssituation. Samtidigt ligger många medicinskt färdigbehandlade patienter kvar på sjukhusen. På måndagen möttes regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Peter Danielsson (M) för att försöka finna lösningar.

- Vi hade ett mycket konstruktivt möte där vi enades om att samarbeta för att lösa vårdplatsproblemen i Helsingborg, säger Henrik Fritzon som konstaterar att de nyligen inledda ut- och ombyggnationerna på sjukhusområdet ytterligare kommer att försvåra den fysiska platsbristen.

Peter Danielsson understryker att en lösning måste till för patienternas skull.

- Det är vår uppgift som politiker att se till att patienternas behov av vård och omsorg blir uppfyllt. Som patient ska man inte behöva märka vem som har ansvaret, säger Peter Danielsson (M) som välkomnar dialogen med Region Skåne.

- Vi bygger om Helsingborgs lasarett till ett toppmodernt akutsjukhus. Det är naturligtvis positivt, men under byggprocessen kommer det att bli nödvändigt att förbättra processen kring medicinskt färdigbehandlade patienter. Om detta måste Helsingborg och Region Skåne samarbeta, säger Yvonne Augustin.

- Dialogen och samverkan mellan Helsingborgs stad och Region Skåne är viktig. Vi har diskuterat flera tänkbara samarbeten, såsom förebyggande arbete, hemtagningsteam, vårdteknologi och projekt för demenssjuka. Från politiskt håll kommer vi att fortsätta följa frågan så att helsingborgarna får den bästa tänkbara vården, säger Maria Nilsson (C).

Kontaktuppgifter

Henrik Fritzon (S)
Nås genom pressekreterare Tony Johansson
044-309 30 40
Regionstyrelsens ordförande

Peter Danielsson (M)
042-105087
Kommunstyrelsens ordförande Helsingborg

Maria Nilsson (C)
0768 890414
Ordförande i vård och omsorgsnämnden

Yvonne Augustin (S)
0768-871116
Ordförande sjukvårdsnämnd SUND

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.