Skip to main content

Kränkta människor samarbetar inte

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 15:52 CET

Pressinbjudan från Folkhälsoenheten
Att inte bli sedd är en kränkning som många människor utsätts för i arbetslivet, i skolan och i samhället.
Intresset är stort för Lena Nevander Friströms seminarium ”Kränkta människor samarbetar inte!” som arrangeras av Nätverket för Hälsofrämjande arbetsplatser.

Att mötas med ständig tystnad, bli härmad, möta misstro eller bli avbruten är exempel på kränkningar som är vanliga.
Lena Nevander Friström, psykoterapeut, författare och dessutom känd från SVTs program Toppform, menar att sådana händelser kan störa och skada människor mycket djupare än vad vi är medvetna om.
Kränkande beteende har en negativ inverkan på arbetsorganisationen – och i förlängningen på samhället i stort.
Vad betyder kränkningar på det psykologiska planet – såväl för den kränkte som den som kränker? Vad kan man göra för att bryta ett sådant mönster, t ex på en arbetsplats? är frågeställningar som Lena Nevander Friström tar upp.
Seminariet har väckt stort intresse. Deltagarna kommer från olika organisationer och myndigheter som polis, tull och skolor samt privata företag.

Representanter för media är välkomna att delta på seminariet.

Tid: Tisdag den 13 februari kl 13.00 – 16.00.

Plats: Universitetssjukhuset, Aulan C-blocket, Lund.

För mer information:
Pia Nordström, samordnare
pia.nordstrom@skane.se,
tfn 0733-857072

Utsänt av:
Ingela Davidsson, informationsansvarig,
Folkhälsoenheten
tfn 0706 – 79 37 17.