Skip to main content

Kraftig minskning av riskfyllda läkemedel till äldre

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 10:00 CET

Det skrivs ut hälften så mycket potentiellt olämpliga läkemedel till Skånes äldre som för sex år sedan. Region Skåne har gått från en bottenplacering till att vara bland de bättre i landet.

Användningen av olämpliga läkemedel bland personer över 75 år har minskat i hela landet, efter att problemet uppmärksammats inom vården de senaste åren. Fram till för tre år sedan var Region Skåne klart sämre än rikssnittet, men ligger nu bättre till än riket i stort och fortsätter att förbättra sig mer än det genomsnittliga landstinget.

Äldre särskilt känsliga

Det är Socialstyrelsen som har pekat ut ett antal preparat som bör undvikas för äldre. Det rör sig bland annat om långtidsverkande sömnmedel, vissa lugnande medel och det smärtstillande medlet tramadol. Anledningen är att de läkemedlen ger högre risk för svåra biverkningar hos äldre, som förvirring, yrsel och risk för att falla.

– När man blir äldre tar det längre tid för vissa läkemedel att lämna kroppen, och hjärnan blir känsligare. Det leder till kraftigare effekt och högre risk för biverkningar, säger Maria Landgren, läkemedelschef i Region Skåne.

Läkemedelsgenomgångar och utbildning har gett resultat

Läkemedelsanvändningen i allmänhet har ökat de senaste 20 åren, och framförallt bland äldre. Region Skåne har under lång tid arbetat systematiskt för bättre läkemedelsbehandling för de över 75 år. Ett sätt har varit läkemedelsgenomgångar för att se till att de äldre patienterna har rätt mediciner.

– Vi har genomfört utbildningar för både vårdpersonal och läkarstudenter. Dessutom har vi gjort särskilda satsningar på de vårdcentraler som skrivit ut många riskfyllda läkemedel. Det är glädjande att se att vårt långsiktiga arbete ger resultat, säger Maria Landgren.

För mer information:

Maria Landgren, läkemedelschef, Region Skåne, Tel: 040-675 36 67

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.