Skip to main content

Kraftsamling för framtidens innovationsupphandlingar

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2015 08:00 CEST

Media är välkommen att delta den 5 juni när Region Skåne anordnar ett seminarium på temat ”Hur skapar vi förutsättningar för framtidens innovationsupphandlingar?”. Deltar gör bland annat civilminister Ardalan Shekarabi (S), regionråd Amela Hodzic (S) och innovationsforskaren Charles Edquist.

Innovationspolitiken har som syfte att bidra till framtagandet av nya produkter som löser samhälleliga problem samtidigt som jobb skapas och tillväxt främjas. Här är den offentliga upphandlingen en viktig del eftersom den, rätt använd, kan verka innovationsdrivande.

– Offentlig upphandling kan bidra till omfattande stimulanser av innovationer. Genom att främja innovationsdrivande upphandling kan Region Skåne erbjuda bättre service samtidigt som Skånes innovationskraft utvecklas och sysselsättningen ökar, säger Amela Hodzic (S), regionråd med ansvar för upphandling.

– Det finns en kraft i offentliga upphandlingar som har varit underutnyttjad. Vi ska använda den kraften på ett ansvarsfullt och klokt sätt för att låta idéer växa från tanke till verklighet, säger Ardalan Shekarabi (S), civilminister.

Arbetet med innovationsupphandling främjas av kunskapsutbyte och samverkan mellan olika sektorer. Därför har Region Skåne nu bjudit in till ett seminarium där näringsliv, akademin och offentlig sektor möts för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för framtidens innovationsupphandlingar.

– För mig handlar innovationsupphandling om att skapa förutsättning för leverantörer att använda sin kompetens till att lösa våra behov. Det krävs en förändringsresa och mod att tänka och göra nytt, säger Louise Strand, inköpsdirektör Region Skåne.

Moderator är ekonomikrönikör Thomas Frostberg.

Seminarium: Hur skapar vi förutsättningar för framtidens innovationsupphandlingar?
Tid: 5 juni kl. 09.30-12.30.
Plats: Dockplatsen 26 i Malmö.

Program för seminariet är bifogat.
Medtag giltig presslegitimation.

För mer information kontakta
Tony Johansson (S), chefsstrateg 0725-64 04 30
Louise Strand, inköpsdirektör Region Skåne 0768-89 01 84

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.