Skip to main content

Kulturhuset Barbacka får Region Skånes kulturpalett 2016

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 15:30 CET

Region Skånes kulturpalett för 2016 tilldelas Kulturhuset Barbacka i Kristianstad för arbete med, för och av barn och unga. Foto: Kulturhuset Barbacka

Kulturhuset Barbacka får Region Skånes kulturpalett 2016 för en verksamhet som tillsammans med barn och unga utvecklar ett generöst kulturhus, på skoltid, lov, helger och kvällar.

Kulturhuset Barbacka tilldelas Region Skånes kulturpalett med prissumma 100 000 kronor. Priset består också av en vandringsstatyett i form av skulpturen Häpnad som är framtagen av konstnärerna Enid och Staffan Björklund, på uppdrag av Region Skåne.

Kulturhuset Barbacka har en verksamhet som dels omfattar arbete inom förskola och skola genom Kulturnyckeln, dels erbjuder ett rikt utbud av offentlig verksamhet på fritiden. Nu premierar Region Skåne detta unika kulturhus som erbjuder upplevelser, kunskap, inspiration och eget skapande för barn och unga i åldrarna 0-25 år.

Kulturnämndens motivering till Region Skånes kulturpalett 2016 lyder:
”Region Skånes kulturpalett 2016 går till en verksamhet med ett ständigt närvarande barnperspektiv. Genom ett professionellt tilltal i ögonhöjd utvecklar man tillsammans med barn, unga och unga vuxna ett generöst kulturhus, på skoltid, lov, helger och kvällar.

Här finns upplevelser, inspiration och eget skapande – för de allra minsta och nybörjarna, för de utforskande – och för alla dem som verkligen vill pröva sina vingar.

Region Skånes kulturpalett 2016 tilldelas Kulturhuset Barbacka som erbjuder kreativa verktyg, stöd och tillgång till nya världar.”

Lina Campbell, enhetschef på Kulturhuset Barbacka i en kommentar:- Vi blev fullständigt överraskade över den glada nyheten om att vi tilldelas Region Skånes kulturpalett. Det känns så roligt att verka i en vardag och så mitt i detta bli premierad för vårt mångåriga och långsiktiga arbete.

Kulturhuset Barbacka etablerades med sin verksamhet redan 1989 i Kristianstad kommun. Verksamheten var unik, det fanns vid den tidpunkten få kulturhus i landet som arbetade med inriktning mot barn och ungdomar. Brooklyn Children's Museum i New York, grundat 1899, var en inspirationskälla för utvecklingen av kulturhuset Barbacka likväl som Tom Tits Experiment som invigdes 1987 i Södertälje. Tanken bakom verksamheten vid Barbacka var att integrera natur, kultur och teknik. Kultur är idag det övergripande ämnet för programverksamheten på Barbacka

-Priset stärker oss som utvecklar en verksamhet för barn och unga. Behoven och betydelsen av kultur för barn och unga blir ännu tydligare både för oss som jobbar i huset och för vår omgivning. Vår kulturverksamhet utgör en slags kulturskola, men samtidigt erbjuder vi mer än det som kulturskolor brukar erbjuda. Hos oss kan barnen möta samma pedagog på skoltid via Kulturnyckeln, på Barbacka som ledare i kursverksamheten och även i öppen verkstad under loven. Samma barn kan se en professionell föreställning hos oss och sedan i kursverksamheten referera till den erfarenheten och koppla ihop den med det de själva gör i sitt eget skapande och utövande.

Lina Campbell betonar vikten av att verksamheten får förutsättningar att arbeta och utvecklas utifrån ett långsiktigt perspektiv.

-Vi är ett eget kulturhus för barn och unga och konkurrerar inte med kulturverksamhet för vuxna. Det är därför vi har kunnat utvecklas över många år, förklarar Lina Campbell.

Mer om Kulturhuset Barbacka

Kulturnyckeln innebär att alla barn och elever i Kristianstads kommun kan få ta del av kultur i förskolan och grundskolan. Kulturhuset Barbacka har en tydlig verksamhet som dels omfattar arbete inom förskola och skola genom - Kulturnyckeln – dels genom ett rikt utbud av offentlig verksamhet på fritiden.

Kulturnyckeln är en kommunal verksamhet som Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen står bakom. Kulturnyckeln är för barn/elever från 3 år i förskolan till och med åk 9. Den omfattar alla barn i den kommunala förskolan/skolan såväl som kooperativ och friskolor. Den innebär en kraftigt förbättrad möjlighet för alla barn/elever att kontinuerligt under hela sin skoltid få möta olika former av extern professionellt producerad kultur. Här ges utrymme både för barnen/elevernas upplevelser av kultur och deras egna skapande.

Kulturhuset Barbacka arbetar också för att barn och unga och unga vuxna ska få och delta i ett rikt utbud av kultur på sin fritid. En del av detta utbud erbjuds i det egna huset, men mycket sker till exempel på teatern och konserthuset. Kurser och kulturläger är några av de viktigaste delarna i kulturhusets offentliga program. Det ger barn och unga möjlighet att fördjupa sig i ett ämne. Sedan 20 år tillbaka genomförs Kulturlägret under sommarlovet – en unik kommunal verksamhet.

Ung Arrangör är ett samlingsnamn för kulturprojekt genom vilka unga mellan 13 och 25 år kan få stöd av olika slag för allt från enklare tillställningar till mer omfattande arrangemang. Kulturhuset blev den första kommunala verksamheten som blev HBTQ-certifierad.

När Barbacka kulturhus öppnade 1989 var det tänkt att bli en ny bas för barn- och ungdomskulturen

Den tidigare kombinationen med natur och teknik har ersatts av frågor som rör miljö och sociala aspekter. Kulturhuset Barbacka är Kristianstads kommuns mötesplats för kultur för, med och av barn och ungdomar. Drama/teater och dans är de dominerande kulturyttringarna men här finns också inslag av musik, bild och konst. På dagtid erbjuds skolor fördjupning och inspiration. På eftermiddagar, kvällar och helger bedrivs en omfattande kurs- och programverksamhet.

Varje år tar cirka 70 000 besökare del av Kulturhuset Barbackas verksamhet inom dans, teater/drama, bild och design, föreställningar och utställningar innanför kulturhusets väggar och utanför, på skolor, bibliotek och scener.

Bilder
Bilder på pristagare finns tillgängliga för nedladdning. Ange fotografens namn i samband med publicering: Foto: Kulturhuset Barbacka

Intervjutillfällen
Kulturnämndens ordförande, Maria Ward, och företrädare för Kulturhuset Barbacka finnas tillgänglig för intervjuer per telefon efter prisutdelningen, mellan klockan15.45 och 16.15.

Telefonintervjuer:

Region Skånes kulturpalett, Lina Campbell, enhetschef för Kulturhuset Barbacka, tfn, 0733-13 54 31

Region Skånes kulturnämnd
Kulturnämndens ordförande Maria Ward, tfn 0725 – 99 97 14

Fakta om Region Skånes kulturpalett
I år är det femte gången som Region Skånes kulturpalett delas ut. I fjol gick Region Skånes kulturpalett till Clownronden i Malmö.

Kulturnämnden vill med kulturpaletten premiera och stimulera kulturutveckling för, med och av barn och unga. Kulturpaletten tilldelas juridisk person verksam inom kulturområdet i Skåne som med framgång har utvecklat sin kulturverksamhet eller delar av verksamheten för målgruppen barn och unga.

Prissumman för 2016 är 100 000 kronor och den fastställs årligen i budget. Priset utgörs även av ett vandringspris i form av en skulptur Häpnad formgiven av Enid och Staffan Björklund. Prissumman ska ge mottagaren möjlighet att utveckla och/eller sprida kunskap och erfarenhet om verksamheten.

En referensgrupp bestående av tre kommunala tjänstemän och tre tjänstemän från Kultur Skåne nominerar och bereder förslag på mottagare av kulturpaletten. I referensgruppen 2016 medverkade: Chantal Kronberg Pushnik, Åstorp kommun, Helena Magnusson, Kristianstad kommun, Christel Molin, Skurups kommun, Annelie Krell, Kultur Skåne, Bibbi Miegel-Sandborg, Kultur Skåne och Camilla Sjöstrand, Kultur Skåne (sammankallande).

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.