Skip to main content

Kulturkofferten fördelas i Skåne den 3 mars

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:52 CET

Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder torsdagen den 3 mars 2011. Vid sammanträdet kommer kulturnämnden att fördela den statliga så kallade kulturkofferten till regional kulturverksamhet för första gången.

Kulturnämndens sammanträde hålls mellan klockan 13.00 och cirka 16.00 den 3 mars.

Dagordning

1. Justering

2. Aktuell information

3. Planering av prioriterade insatser inom ramen för 2011 års budgetförstärkning

4. Statligt anslag till regional kulturverksamhet 2011

5. Extra anslag till Bibu.se för biennalen 2012

6. Intern kontroll 2010

7. Kulturnämndens årsredovisning 2010

8. Plan för intern kontroll 2011

9. Motion. Skapandet av ett konst- och kulturgalleri på Internet

10. Region Skånes kortfilmspris

11. Kommitté för kulturpris och särskild utmärkelse

Den nya kultursamverkansmodellen, i vilken Skåne är ett av fem pilotlän, träder i kraft 2011. Statens kulturråd beslutade först den 26 januari om den statliga finansieringen av regional kulturverksamhet för 2011. Kulturnämnden beslutar därför om fördelningen av de statliga kulturmedlen i Skåne vid sammanträdet i mars 2011.

För mer information:

Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (länk). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Kulturnämndens sekreterare Annalena Asenov tfn 040 – 6753 759

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.