Skip to main content

Kulturnämnden beslutade om budget för 2006

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 10:57 CET

Den 24 oktober skickade Kultur Skåne pressinformation inför torsdagens kulturnämndssammanträde. Med hänvisning till den samt ärendelista och handlingar, som i sin helhet ligger på Kultur Skånes hemsida, kan vi med detta pressmeddelande informera att samtliga förslag till beslut på detta sammanträde antogs.

Pressmeddelande om vilka som fick 2005 års kulturpris och stipendier skickades den 27 oktober. Informationen finns även på Kultur Skånes hemsida.

Kulturnämndens budget 2006
Under förutsättning att statsbidraget blir i enlighet med förslaget i regeringens budgetproposition beslutade nämnden fördela 151 057 kr ur kulturpåsen samt 131 493 kr i regionala bidrag.

Region Skånes kortfilmspris
Nämnden beslutade att inrätta Region Skånes kortfilmspris. Finansiering ska ske via nämnden och utdelning i samband med BUFF.

Produktionsstöd till Teater Kapija
Teater Kapija fick ett produktionsstöd à 300 000 kr till projekt Mitropa. Projektet går ut på att etablera kontakt med teatrar och kulturarbetare i Östeuropa. En teaterföreställning ska produceras och långsiktigt avses internationella gäst-spel i Abbekås.

Ny form av grupp för musei- och kulturarvsfrågor
Arbetsgruppen som tillsattes i fjol för att utvärdera musei- och kulturarvsom-rådet upplöstes och ersättas med en ledningsgrupp med cheferna för Skånes tre regionala museer, representanter för Region Skånes kulturnämnd samt tjäns-temän från Kultur Skåne. Komplexiteten på området visar nämligen på behov av en närmare kontakt mellan museiledning och kulturnämnd.