Skip to main content

Kulturnämnden sammanträder den 11 december

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 13:02 CET

Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 11 december 2013 mellan klockan 09.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Dagordning

1.  Justering

2.  Region modell för strategiprocess för film och rörlig bild

3.  Information. Förstudien Kulturskatt skånsk fotografi

4.  Bidrag till Malmö Stadsteater för genomförandet av Scenkonstbiennalen 2015

5.  Bidrag till Musik i Skåne för Music Around 2014

6.  Bidrag till Nordisk Panorama 2014

7.  Utvecklingsbidrag inom ramen för Barnens Bästa Biennal

8.  Fotostaden Landskrona – centrum för professionellt fotografi

9.  Bidrag till Regionmuseet Kristianstad för projektet Perspektiv på landskap – utbildningsmodell

10.  Granskning av ungdomsorganisationer

11.  Omdisponeringar inom ramen för budget 2013

12.  Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2014

13.  Aktuell information

14.  Anmälan av delegationsbeslut

15.  Anmälan av informationshandlingar

För mer information:

Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (länk). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Kulturnämndens sekreterare Annalena Asenov tfn 040 – 675 37 59

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.