Skip to main content

Kulturnämnden sammanträder den 11 juni

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2014 11:26 CEST

Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 11 juni 2014 mellan klockan 09.00 och cirka 12.30. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Dagordning

 1. Justering
 2. Sekreterare i kulturnämnden
 3. Bildkonstens infrastruktur i Skåne
 4. Utveckling av området film/crossmedia
 5. Motion. Regionalt initiativ för bättre tillgång till utbudet hos kommunernas kulturskolor
 6. Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014
 7. Reglering av 2014 års bidrag till studieförbunden
 8. Kulturnämndens verksamhetsberättelse januari - april 2014
 9. Tidplan för ny regional kulturplan för Skåne
 10. Aktuell information
 11. Anmälan av delegationsbeslut
 12. Anmälan av informationshandlingar

För mer information:

Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (länk). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Kulturnämndens sekreterare Annalena Asenov tfn 040 – 675 37 59

Presskontakt Kultur Skåne: Eva Nilsson Mesch, kommunikationschef,
tfn 040-675 37 22


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.