Skip to main content

Kulturnämnden sammanträder den 12 juni

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 16:43 CEST

Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 12 juni 2013 mellan klockan 09.00 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Dagordning

1.  Justering

2.  Strategi för kultur och hälsa

3.  Regional handlingsplan för kulturarvsområdet

4.  Projektbidrag avseende resursplattform för bild och form

5.  Ansökan från Filmcentrum Syd om extra verksamhetsbidrag 2013

6.  Kulturnämndens delårsrapport januari-april 2013

7.  Medicinhistoriska museet i Helsingborg

8.  Aktuell information

9.  Anmälan av delegationsbeslut

10.  Anmälan av informationshandlingar

För mer information:

Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (länk). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Kulturnämndens sekreterare Annalena Asenov tfn 040 – 675 37 59

Presskontakt Kultur Skåne: Eva Nilsson Mesch, kommunikationschef,
tfn 040-675 37 22

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.

Bifogade filer

PDF-dokument