Skip to main content

​Kulturnämnden sammanträder den 14 december

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 09:37 CET

Kulturnämnden sammanträder måndagen den 14 december 2015 mellan klockan 09.00 och cirka 12.00. Pressinformation från kulturnämndens sammanträde skickas ut efter sammanträdets slut.

Dagordning:

 1. Val av justeringsperson
 2. Fördelning av projektbidrag Ung kraft
 3. Utvecklingsbidrag Heterogena kulturarv. Att ändra framtiden
 4. Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2016
 5. Handlingsplan för kultur och hälsa
 6. Utvecklingsplan för nationella minoriteter
 7. Fördelning av medel inom ramen för nationella minoriteter
 8. Remiss. Uppdatering av Region Skånes miljöprogram
 9. Delrapportering 1: Kartläggning av kulturnämndens långsiktiga satsningar på musikområdet
 10. Aktuell information
 11. Anmälan av delegationsbeslut
 12. Anmälan av informationshandlingar

För mer information:
Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (länk). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Kulturnämnden

Tjänstgörande ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705-15 80 38

Kultur Skåne – Region Skånes kulturförvaltning

Kulturchef Gitte Grönfeld Wille tfn 040 – 675 33 87
Kulturnämndens sekreterare Anne-Christine Backman tfn 040 – 675 37 59

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.