Skip to main content

Kulturnämnden sammanträder den 14 december

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2011 14:53 CET

Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd: Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 14 december 2011 mellan klockan 13.00 och cirka 16.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Dagordning

 1. Justering
 2. Information. ”Visualisering inom kulturarvssektorn”
 3. Information. Analys av repertoarförändring för symfoniorkestrarna i Malmö och Helsingborg
 4. Aktuell information
 5. Utvecklingsbidrag till Sommarteater i Krapperup
 6. Utvecklingsbidrag till Teaterrepubliken
 7. Utvecklingsbidrag till Varietéteatern Barbès
 8. Bidrag till Skånes Arkivförbund för projektet ”Rörelser i Höör och Burlöv”
 9. Bidrag till Skånes Hemslöjdsförbund för projektet ”Skånsk slöjd och konsthantverk”
 10. Fortsatt uppdrag till Kulturen avseende registrering och gallring av medicinhistoriska samlingar”
 11. Fördelning av utvecklingsmedel inom området kulturella kreativa näringar
 12. Granskning av ungdomsorganisationer
 13. Kompletterande mediaförsörjning
 14. Kulturnämndens budget och verksamhetsplan 2012
 15. Samverkans- och samrådsformer 2012 avseende regional kulturplan för Skåne 2013-2015
 16. Anmälan av delegationsbeslut
 17. Anmälan av informationshandlingar

För mer information:

Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (länk). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Kulturnämndens sekreterare Annalena Asenov tfn 040 – 6753 759

Presskontakt Kultur Skåne: kommunikationsstrateg Eva Nilsson Mesch
tfn 040-6753 722

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska arbeta för ett kulturutbud med stor mångfald, bredd och spets samt kvalitet och nytänkande. Uppdraget ska kännetecknas av en lokalt förankrad och gränsöverskridande extern samverkan med tydligt medborgarfokus.

Bifogade filer

PDF-dokument