Skip to main content

Kulturnämnden sammanträder den 21 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2015 13:28 CEST

Kulturnämnden sammanträder fredagen den 21 augusti 2015 mellan klockan 9.45 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Dagordning

1.Justering

2. Yttrande över direktiv för budget 2016 och verksamhetsplan för åren 2017 till 2018

3.Revidering av Region Skånes Kulturpalett

4.Regional resurs för projektutveckling för ökat internationellt kultursamarbete

5.Justering av statsbidrag

6.Kulturnämndens sammanträdesplanering för 2016

7.Aktuell information

8.Anmälan av delegationsbeslut

9.Anmälan av informationshandlingar

För mer information:
Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (länk). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Kulturnämndens ordförande Torbjörn Lövendahl (S) tfn 0709-30 10 07

Kultur Skåne – Region Skånes kulturförvaltning

Kulturchef Gitte Grönfeld Wille tfn 040 – 675 33 87

Kulturnämndens sekreterare Anne-Christine Backman tfn 040 – 675 37 59

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.