Skip to main content

Kulturnämnden sammanträder den 24 september

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 14:30 CEST

Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 24 september 2014 mellan klockan 09.00 och cirka 12.30. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Dagordning

1.  Justering

2.  Region Skånes strategi för kultur och hälsa

3.  Kulturnämndens verksamhetsberättelse januari-augusti 2014

4.  Redovisning av verksamhetsbidrag 2013

5.  Kulturvaneundersökning 2014

6.  Motion. Regionalt initiativ för bättre tillgång till utbudet hos kommunernas kulturskolor

7.  Medicinhistoriska samlingarna

8.  Analys av utvecklingsbidrag - barn och unga

9.  Med historien som kompass år tre - forskningssamarbete

10.  Ändring av reglemente för kulturnämnden

11.  Kulturnämndens sammanträdesplanering 2015

12.  Aktuell information

13.  Anmälan av delegationsbeslut

14.  Anmälan av informationshandlingar

För mer information:

Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (länk). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Kulturnämndens sekreterare Anne-Christine Backman tfn 040 – 675 37 59

Presskontakt Kultur Skåne: Eva Nilsson Mesch, kommunikationschef,
tfn 040-675 37 22


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.