Skip to main content

Kulturnämnden sammanträder den 6 mars

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 14:01 CET

Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 6 mars 2013 mellan klockan 13.00 och cirka 16.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Dagordning

1.  Justering
2.  Årsredovisning 2012 för kulturnämndens verksamhetsområde
3.  Uppföljning av intern kontroll 2012
4.  Plan för intern kontroll 2013
5.  Remiss. Läsandets kultur – slutbetänkande av Litteraturutredningen
(SOU 2012:65)
6.  Digital infrastruktur för rörlig bild Skåne
7.  Möten mellan amatörkultur och professionellt utövande i studieförbundens verksamhet
8.  Aktuell information
9.  Anmälan av delegationsbeslut
10.  Anmälan av informationshandlingar

För mer information:

Dagordningen är publicerad på Region Skånes hemsida dagordning och handlingar (öppnas i ny flik). Beslutsunderlag och handlingar publiceras, så långt det är möjligt, innan kulturnämndens sammanträde.

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38
Kulturnämndens sekreterare Annalena Asenov tfn 040 – 675 37 59

Presskontakt Kultur Skåne: Eva Nilsson Mesch, kommunikationsstrateg,
tfn 040-675 37 22

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska verka för att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som alla har möjlighet att ta del av.

Bifogade filer

PDF-dokument