Skip to main content

Kulturnämndens möte den 30 november 2006

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 15:17 CET

Pressinformation från Kultur Skåne
Axplock från dagordningen:

* Regional biblioteksplan för Skåne
* Önskekvistmodellen, nya utvärderingsprinciper för Malmö Opera och Musikteater, Skånes Dansteater samt två fria teatergrupper: Månteatern och Teater 23
* PengaBunken, stipendiefond för unga mellan 13-25 år. Utvärdering och förslag på fortsatt verksamhet.

Länken leder till den plats på Region Skånes hemsida där föredragningslistan och handlingar finns utlagda: https://www.skane.se/knforedragningslista
Kulturnämndens ledamöter för kommande mandatperiod utses vid Regionfullmäktiges sammanträde den 11 – 12 december 2006. Den nya kulturnämnden tillträder den 1 januari 2007.

För mer information kontakta:
Kulturnämndens ordförande Claes Göran Jönsson 0703 – 17 19 98
Kulturnämndens sekreterare Annalena Asenov 0418 – 45 45 89