Skip to main content

Lagstifta om en högsta tillåten salthalt i livsmedel.

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 10:31 CEST

Lagstifta om en högsta tillåten salthalt i livsmedel. Det skulle påverka folkhälsan i Sverige positivt när det gäller risken för högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt, säger Olle Melander, forskare vid UMAS.

Pressmeddelande från Universitetssjukhuset i Malmö: Förebygg hjärtinfarkter - lagstifta om salt mat
Olle Melander har tilldelats priset ”framgångsrik yngre forskare vid UMAS” för år 2005, ett pris som delas ut av sjukhuset och Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet. Han har studerat blodtryck och dess komplikationer, hjärt-kärlsjukdomar. En av studierna som han gjort gäller salt som vi får in i kroppen via livsmedel. 12 procent finns redan i råvaran, 77 procent kommer till när livsmedlet processas!
- Det är bara fem procent som tillförs vid matlagning och sex procent vid saltkaret på bordet, förklarar Olle Melander.

Minska risken
I studien, som omfattade 40 personer under åtta veckor, fick de helt friska sex gram extra salt i kapslar under fyra veckor och placebokapslar (utan salt) under fyra veckor. När saltintaget sänktes med sex gram sjönk blodtrycket 6 millimeter Hg för övere trycket, 3 för det nedre.
- Det är en kraftig sänkning som minskar risken för hjärt- kärlsjukdomar, säger Olle Melander.

Genetisk variation
Han har också studerat den genetiska variation som kan påverka högt blodtryck. Det gäller en genvariation av kanske 5-10 olika som påverkar blodtryck.
Det han tittade på var en gen som påverkar hur kroppen kan återvinna salt när blodet renas i njurarna. Genen stänger av återvinningen av salt.
30 procent av befolkningen har en genvariation som ger sämre avstängning och därmed högre salthalt i kroppen. Detta i sin tur påverkar blodtrycket. Det skiljer 2 millimeter Hg i tryck mellan individerna, vilket kan betyda en hel del för framtida hälsa.

22 procents risk
- Jag studerade patienter som deltagit i den stora Kost-Cancer undersökningen i Malmö i början på 1990-talet. De som hade ett högre tryck visade sig löpa 22 procent större risk att någon gång i livet drabbas av en hjärtinfarkt än de med lägre blodtryck.
20 procent av den svenska vuxna befolkningen har för högt blodtryck. Ett av de viktigaste sätten att komma tillrätta med det ur folkhälsosynpunkt är att lagstifta om en högsta salthalt i livsmedel, menar Olle Melander.

Bra är också om salthalten i livsmedel fanns angiven på förpackningen så att kunderna själv kunde välja lågsaltad mat. Så är inte fallet i dag.

Pris
Priset framgångsrik Yngre forskare vid UMAS är på 60 000 kronor. Det delas ut på Forskningens dag i Malmö den 1 november. Då föreläser också Olle Melander som sista programpunkt för dagen om sin forskning.
Han bedriver forskningen vid Medicinska Fakulteten på Lunds Universitet på halvtid. Den andra halvan jobbar han med patienter på Universitetssjukhuset MAS Medicinklinik och Endokrinologiska klinik.