Skip to main content

Lansering av beta-versionen av nya Skane.se

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 13:30 CET

Idag lanseras en testversion (beta) av Region Skånes nya externa webbplats skane.se. Innehållet riktar sig i första hand till Skånes invånare. Betasajten kommer under våren 2014 att ligga helt öppen för alla att testa och ge förslag till förbättringar. Betasajten nås via beta.skane.se

-   Vi tar ett stort kliv framåt i vår kommunikation med medborgarna genom att göra vår webbplats mer tillgänglig och mobilanpassad. Idag vill allt fler söka information och utföra tjänster via digitala kanaler och användningen av smartphones och surfplattor ökar dagligen. Vår målsättning är att våra användare ska uppleva en hög nytta med webbplatsen, därför tycker vi det är viktigt att ha en öppen testversion innan vi lanserar den nya sajten,säger kommunikationsdirektör Cecilia Gyllenkrok.

Nya skane.se

·  är anpassad till både dator, surfplatta och mobilskärmar

·  har innehåll som är målgruppsanpassat

·  är mer tillgänglig och språket mer enhetligt

·  har en ny sökmotor

·  ska göra det enklare att hitta rätt bland Region Skånes verksamheter

·  är byggd i den senaste versionen av plattformen EpiServer7

Arbetet med att göra om skane.se startade 2012 efter ett beslut i regionstyrelsen. En webbundersökning visade att många användare hade svårt att hitta på sajten. Strukturen upplevdes som snårig och bestod av ett hundratal små webbplatser som utgick från ett organisationsperspektiv. En kartläggning av användarnas behov och en omfattande genomlysning av innehåll och tjänster gjordes.

Under 2013 har ca 10 000 sidor från ett femtontal mindre webbplatser inom skane.se arbetats samman till en webbplats som idag omfattar ca 500 sidor. Arbetet med att vidareutveckla det övriga innehållet fortsätter under 2014.

Syftet är att hjälpa användare att snabbt hitta rätt bland Region Skånes omfattande verksamhet och tjänster och samtidigt visa och förklara satsningar som görs för att utveckla Skåne. 

Utvecklingen av webbplatsen har skett i samarbete med leverantörerna InUse, Sogeti och AddPro.

För övriga frågor om beta.skane.se kontakta Louise Ercolino, projektledare enheten för digitala medier, tel 044-3093822.


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.