Skip to main content

Lasarettet Trelleborg bland de bästa i landet på strokevård

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 10:49 CET

Lasarettet Trelleborg är bland de bästa i landet när det gäller bedömning och behandling av patienter som drabbats av stroke. Det visar en ny rapport från Riks-Stroke, ett nationellt kvalitetsregister över svensk strokesjukvård.

Riks-Strokes bedömning av strokevårdens kvalitet bygger på tolv olika kriterier, bland annat den behandling patienterna fått under och efter sjukhusvården samt hur nöjda patienterna är med vården.

Lasarettet Trelleborg rankas högt i alla mätbara kategorier men utmärker sig särskilt när det gäller antal patienter som är nöjda med det akuta omhändertagandet. Patienterna får också snabbt propplösande behandling, så kallad trombolys. En hög andel av patienterna som skrivs ut efter sjukhusvistelse ges också blodfettssänkande läkemedel för att förhindra att de återigen drabbas av stroke.

Ny vårdavdelning
Sedan september månad har Lasarettet Trelleborg också en ny vårdavdelning med inriktning mot stroke- och neurologi. Här arbetar medarbetare med olika kompetenser i team för att se till att patienten får bästa möjliga vård när det gäller akut omhändertagande, behandling och rehabilitering.

Om Riks-Stroke Årsrapport 2010
75 sjukhus över hela Sverige deltar i kvalitetsmätningen. Den enhet som utmärkte sig bäst för god strokevård 2010 var Umeå Strokecenter vid Norrlands universitetssjukhus som nu får omnämnandet ”Årets Strokeenhet2010”.Ytterligare 5 sjukhus får ett särskilt omnämnande för ”God Strokevård”. Dessa sjukhus är:

  • Trelleborg lasarett
  • Akademiska sjukhuset i Uppsala
  • Alingsås lasarett
  • Värnamo sjukhus
  • Oskarshamns sjukhus

För mer information kontakta:
Towa Jexmark, chef Verksamhetsområde Medicin, telefon 0410-750414.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.