Skip to main content

Lex Maria: Försenad diagnos vid utomkvedshavandeskap

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2011 09:25 CET

En långsam handläggning försenade diagnosen för en kvinna som kom in med akut utomkvedshavandeskap till Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Chefläkare Jesper Persson anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen.


Kvinnan kommer in akut med buksmärtor tidigt på morgonen sedan hon dagen innan nekats ambulanstransport till sjukhuset. Den första bedömningen pekar på gallstensanfall eller möjligen en gallblåseinflammation. Undersökning med ultraljud sker emellertid först vid lunchtid. Då denna visar fri vätska i buken misstänks ett utomkvedshavandeskap.

Diagnosen bekräftas omgående på kvinnokliniken och kvinnan opereras framgångsrikt.


Genom den försenade diagnosen löpte kvinnan risk för en allvarlig skada och förlorade nästan tre liter blod. Chefläkaren väljer därför att anmäla händelsen till Socialstyrelsen.

Kliniken genomför nu en händelseanalys för att säkra att liknande händelser får snabbare diagnos i framtiden.


Medarbetarna på Skånes universitetssjukhus arbetar ständigt för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i sjukvården. Avvikelserapporter som kan leda till en Lex Maria-anmälan är ett av många sätt att stärka patientsäkerheten. Genom att ta lärdom om vad som hänt blir det möjligt att arbeta bättre och annorlunda.

Vid en Lex Maria-anmälan gör vår tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, en utredning av händelsen.


Jesper Persson har telefon 040-33 28 99.

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument