Skip to main content

Lex Maria: Förväxlade patienters prover vid blododling

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 11:41 CET

Blodprovet på en 70-årig kvinna som behandlades vid Skånes universitetssjukhus i Lund märktes fel vilket innebar att hennes blododling förväxlades med en annan patients.

Chefläkare Eva Ranklev anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen


Kvinnan opererades i huvudpulsådern i våras och mot slutet av sommaren förbättrades hennes tillstånd. På grund av stigande tecken på infektion togs en rad blododlingar, men svaren på blododlingen uteblev.

Ungefär samtidigt visade odlingssvar på en 86-årig manlig patient växt av jästsvamp, vilket inte stämde med dennes sjukdomsbild. Vid kontroll upptäckte man att dessa blododlingar hade tagits på den 70-åriga kvinnan men märkts med 86-åringens namn.


Behandlingen med antisvampbehandling inleddes, men trots detta försämrades kvinnans tillstånd och hon avled samma dag. Enligt chefläkarens bedömning bidrog inte förväxlingen till dödsfallet.

Eftersom blodproven förväxlades anmäler chefläkaren händelsen till Socialstyrelsen. Enligt Lex Maria är vårdgivaren skyldig anmäla händelser där patienten utsatts för skada eller risk för skada som följd av den vård hon fått. Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvården – inte att söka syndabockar.

De händelser som leder till anmälan har också ett mer eller mindre stort allmänintresse. Jag bifogar därför chefläkare Eva Ranklevs anmälan till Socialstyrelsen.


Eva Ranklev har telefon 046-17 15 51 eller 0703-27 00 43.