Skip to main content

Lex Maria: Självmord efter cancerdiagnos

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 16:58 CET

En 48 årig man som fick diagnos på lungcancer vid en undersökning på Universitetssjukhuset i Lund i höstas begick självmord i sitt hem strax därpå.
Chefläkare Eva Ranklev anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen.

Efter utredningen i september fick mannen besked om att han hade en spridd lungcancer. Man kom överens med mannen att starta behandling med cellgifter efter en två dagars permission i hemmet.
Under permission tog han emellertid sitt liv.

Enligt Lex Maria är vårdgivaren skyldig anmäla händelser där patienten utsatts för skada eller risk för skada som följd av den vård hon fått. Från och med i år ska dessutom alla självmord som inträffar under eller i samband med vården anmälas. Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvården – inte att söka syndabockar.
De händelser som leder till anmälan har också ett mer eller mindre stort allmänintresse.
Mer information:
Eva Ranklev har telefon 046-17 15 51 eller 0703-27 00 43.