Skip to main content

Lyckad lösning för alla parter vid försäljning av Kävlingevillan

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2012 09:11 CEST

Fastigheten Kävlingevillan i Lund är såld och går över till sin nya ägare den 3 september i år. Försäljningen innebär bland annat att hyresgästen Fontänhuset får nytt hyreskontrakt med den nya ägaren och kan fortsätta sin verksamhet i fastighetens lokaler.

"Jag är mycket glad att RegionSkåne genom ett bra arbete med försäljningen av Kävlingevillan och ett gott samarbete med Fontänhuset i Lund lyckats hitta en välfungerande lösning för alla inblandade parter", säger Monika Ekström, regionråd i RegionSkåne (MP) och ordförande för Fastighets- och servicenämnden. "Nu kan Fontänhuset i Lund fortsätta sitt viktiga arbete utan oro för att bli husvilla"

Fastighetsförsäljningen är en del av en långsiktig strategi för Region Skånes ägande av fastigheter. Grundläggande är att Region Skånes verksamhet även ska omfatta en professionell och kostnadseffektiv lokalförsörjning. Region Skåne ska förvalta sitt kapital effektivt vilket innebär en effektiv hantering av regionens fastighetsbestånd med frigörande av kapital som kan bidra till en god ekonomisk hushållning. Införandet av Hälsoval Skåne under 2009 har också föranlett en översyn av behovet av eget ägande av lokaler för berörda verksamheter.

Lunds Fontänhus ingår i en världsomspännande klubbhusorganisation och vänder sig till människor som drabbats av en psykiatrisk problematik. Syftet är att ge det stöd de behöver för att undvika sjukhusvistelse och samtidigt förverkliga sociala, ekonomiska och yrkesverksamma mål.

Mer information
Monika Ekström, regionråd (MP) och ordförande i Fastighets- och servicenämnden, telefon 044-309 31 21

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument