Skip to main content

Många vinnare när idétävling lanseras i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 12:56 CEST

Idag lanserar Innovator Skåne en idétävling för medarbetare anställda i Region Skåne. Tävlingen görs i samarbete med Region Skånes Förenklingskommission för att ta tillvara och utveckla goda idéer som växer fram i arbetsvardagen.

För att hantera dagens och morgondagens utmaningar behövs nya lösningar som bidrar till att förbättra vården för patienterna och arbetsmiljön för medarbetarna men även stärker vår konkurrenskraft och tillväxt. Med över 31 000 medarbetare i Region Skåne finns goda förutsättningar för nya idéer och lösningar. Innovator Skåne och Förenklingskommissionen samarbetar nu kring en tävling för att ta tillvara på potentialen hos regionens medarbetare.

- Innovator Skåne söker alltid efter fler goda idéer om produkter och tjänster bland regionens medarbetare som kan utvecklas och komma till nytta i Region Skånes egen verksamhet, men som även har en kommersiell potential. Tävlingen hoppas vi ska göra att fler tar steget framåt och presenterar sin idé, säger Jonas Gallon som är VD på Innovator Skåne.

En tävling – två kategorier
Medarbetarna kan tävla i två kategorier – en för idéer om nya produkter och tjänster och en för att minska byråkrati och frigöra tid för patienterna. Vinnarna är många men en idé för respektive tävlingskategori koras av en jury som vinnare och belönas med stipendium för personlig utveckling under hösten 2014. Om en idé om en produkt eller tjänst säljs vidare delar Innovator Skåne som alltid intäkter från försäljning eller liknande lika med idégivaren efter det att Innovator fått tillbaka investerade pengar.

- Medarbetare som anstränger sig och kommer på idéer som underlättar sina kollegors vardag förtjänar beröm och ska premieras. Det är viktigt att minska den administrativa bördan på sjukvårdens medarbetare så att mer tid kan ägnas åt att träffa patienter, säger Gilbert Tribo som är ordförande i Förenklingskommissionen.

Tävlingsbidrag skickas in via www.innovatorskane.se. Sista dag att skicka in bidrag är den 31 augusti.

Innovator Skåne AB är ett av Region Skåne helägt bolag med uppdrag att ta tillvara och utveckla de goda idéer med kommersiell potential som växer fram i arbetsvardagen hos Region Skånes medarbetare. Innovator Skåne hjälper till att renodla och utveckla idéerna tekniskt, juridiskt och kommersiellt.

Förenklingskommissionen är ett regionpolitiskt initiativ för att komma tillrätta med onödig byråkrati i vården.

För vidare information kontakta:

Innovator Skåne, Frida Gertsson, frida.gertsson@innovatorskane.se, 070–220 25 30 www.innovatorskane.se

Förenklingskommissionen, Karin Ekelund, karin.i.ekelund@skane.se, 040 - 675 30 32

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.