Skip to main content

Makt och inflytande – två olika begrepp

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 14:15 CEST

Pressmeddelande från Ungdomskraft Skåne. ”Makt att påverka – rätt till inflytande” var temat för den trettonde Unga tankar-konferensen som hölls i Trelleborg den 27 april. Ett hundratal gymnasieungdomar träffade 40 politiker från hela Skåne.
Det gick inte att ta miste på att det var både ovant och spännande för många av gymnasieungdomarna att få träffa riktiga politiker ”live”. ”De är ju faktiskt vanliga människor också” var ett genomgående tema från ungdomarna efter att ha umgåtts en hel dag med kommun- och regionpolitiker.

Även om många frågor engagerade ungdomarna, tyckte de flesta att politiken var både krånglig och svårförståelig. Samtidigt var det nog bra att få möjligheten att sitta ner och prata med politiker en längre stund.
- Det är ju inte så enkelt att förklara alla aspekter man måste ta hänsyn till när man fattar ett beslut, när man bara har 15 sekunder på sig på tv eller i radion, som en politiker uttryckte det.

Rätt till inflytande är inte makt över beslut
- Nästan alla ungdomar är väldigt engagerade i många frågor, men det känns främmande för de flesta att behandla dessa på traditionella möten, menade Eva Thalén, en av moderatorerna för dagen.

I en coachning enbart för politikerna manade hon dem att erkänna för sig själva att alla sorters engagemang är värdefulla, även om de kommer till uttryck utan dagordning och bifallsyrkanden. Det är också viktigt att förklara för ungdomarna att rätt till inflytande inte är det samma som makt över beslut, menade Eva som också varnade politikerna för att ge ungdomarna sken av att en makt som de faktiskt inte har.

Våld och jämställdhet viktiga frågor
De frågor som engagerade ungdomarna mest var den ökande kriminaliteten och våldet på skolorna samt jämställdhet. I flera korta diskussionsrundor fick politiker och ungdomar säga sitt om dessa ämnen och andra som kollektivtrafik, rasism och integration, kultur och fritid samt demokrati.

Billigare bostäder för unga och studentrabatt på kollektivtrafiken var några konkreta synpunkter som politikerna fick ta med sig hem, men också en önskan om fler direkta möten mellan förtroendevalda och unga.
- Även om man inte håller med dem är det nyttigt att förstå varför de tycker som de gör, som en deltagare sade.

Ytterligare information
Alexandra Nagorka,
ungdomssekreterare, telefon 044-309 31 45

Sara Persson,
utvecklingssekreterare, telefon 044-309 33 35

Thomas Nilsson,
informatör, telefon 044-309 32 11

Se också www.skane.se/ungdomskraft

Vad är Unga tankar?
Unga tankar är en dialogkonferens där ungdomar och politiker diskuterar Skånes framtidsfrågor på lika villkor. Konferensen äger rum varje termin och behandlar olika frågor varje gång. Syftet med Unga tankar är att ungdomar och politiker möts, lyssnar på varandra och skapar förutsättningar för ett bra samarbete. Politikerna behöver ungas tankar och synpunkter för att kunna fatta bra beslut för Skåne.