Skip to main content

Malmös psykossjuka fångas upp tidigt

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 09:01 CEST

Snabbare kontakt, utredning, krisbearbetning och involverande av nätverk kring patienter drabbade av psykos. Det är syftet med specialiserade team för psykotiska sjukdomar hos Psykoskliniken på UMAS. Ett team som har målet att redan inom 24 timmar ha träffat patienten för en första kontakt och detta i kretsen av hans eller hennes närmaste. - Vi når det målet i 80-85 procent av samtliga fall, säger enhetschef Håkan Persson. Patienter som lider av psykoser får en bättre prognos om sjukdomen kan fångas upp tidigt. En snabb kontakt och krisbearbetning i nära samarbete med närstående har visat sig ge goda behandlingsresultat. Det leder till ökat förtroende för vården. Dessutom minskar patientens behov av inläggning.. Nätverket involveras Det specialiserade teamet för nyinsjuknade (NIP) förkortar tiden som patienten går med obehandlade symptom. När familj och nätverk involveras minskas risken för patienten att tappa kontakt med familj och vänner. Anhöriga i sin tur får bättre möjlighet att tillsammans med den drabbade ta sig igenom krisen. Håkan Persson och överläkare Thomas Rosenlund räknar upp de många fördelarna med ett snabbarbetande team för nyinsjuknade patienter. - Nyare forskning pekar på att återfallsrisken är mindre hos personer som får tidig hjälp. Ständig beredskap Teamet omfattar de åtta stadsdelar där den offentligt drivna vården har ansvaret för psykiatrin i Malmö. Två av teamets medlemmar har alltid beredskap att kontakta patienten. Kännedom om patienten får de via teamets särskilda telefonnummer 040-33 84 99, dit vem som helst kan ringa för att rådfråga och aktualisera personer med misstänkt psykos. En person i veckan I Malmö nyinsjuknar i genomsnitt en person i veckan i psykos. Schizofreni är en av psykoserna. - När det gäller den sjukdomen brukar man räkna med att var fjärde patient blir helt bra, varannan mycket bättre och var fjärde får tyvärr räkna med att vara sjuka under lång tid, säger överläkare Thomas Rosenlund som exempel. Han framhåller dock att den senaste forskningen har gett hopp om att även denna grupp kan få bättre vårdresultat. Milton-pengar NIP-teamet startade i vintras i sin nuvarande form. Teamet är med i ett nationellt nätverk vars start gjorts möjlig genom de så kallade Milton-pengarna, regeringens extra satsning på psykiskt sjuka. Teamet består av läkare, kurator, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, skötare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Psykos Tecken på psykos är ofta att patienten lider av vanföreställningar. Han eller hon kan isolera sig från vänner och bekanta, ha diffusa gränser mellan fantasi och verklighet, ha svårt att koncentrera sig, ha ointresse för hygien och ändra sin dygnsrytm. Han eller hon kan drabbas av ångest- och panikattacker och kan vara misstänksam mot omgivningen. Utsänt av Pressansvarig Hans-Göran Boklund 040-33 33 01 Ytterligare information Enhetschef Håkan Persson tel 040 33 77 09 Överläkare Thomas Rosenlund tel 040 33 84 99 Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen tel 046 14 62 42 Positiva patienter - Vi välkomnar detta initiativ från psykoskliniken i Malmö! Harald Wilhelmsson, ordförande Schizofreniföreningen i Skåne, är positiv till nysatsningen från Psykoskliniken på UMAS. Läs brev från Schizofreniföreningen (pdf) http://www.skane.se/upload/Webbplatser/UMAS/Press/Dokument/Uttalande%20fr%C3%A5n%20Schizofren.pdf