Skip to main content

Manipulerad sårläkning räddar diabetesfötter?

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 09:52 CEST

Har han lösningen för patienter med illaluktande svårskötta diabetesfotsår, Patrik Velander specialistläkare vid Skånes universitetssjukhus, Plastikkirurgiska kliniken i Malmö. Han har i arbetet med sin doktorsavhandling lyckats med genterapi få svårläkta diabetessår att läka hos grisar.

- Jag har i forskningen studerat två saker, berättar han. Vad händer om man tillför nya celler i ett svårläkt diabetessår? Kan manipulerade celler påskynda läkningen?

Han har använt grisar för sina studier. De är ett djur mycket lika människan ur denna forskningssynpunkt.

Mänskliga patienter med exempelvis diabetesfotsår behöver ofta dagliga omläggningar av sina svårskötta och ofta kraftigt illaluktande sår. Inte så sällan leder såren till amputationer. De drabbade patienterna får psykosociala problem. Samhället får stora kostnader för patientgruppen.

Genterapi

- Mina studier visade att genterapi, behandling med manipulerade celler, fick såren att läka av sig själv. Sårläkningen gick mycket snabbare än annars. Behandlingen tog inte flera månader, som den normalt gör när den lyckas.

Genterapin fungerade enbart i såret, den övriga kroppen påverkades inte.

- Det påträffades inte några genmanipulerade celler på andra ställen i försöksdjurets kropp.

Patrik Velander lägger fram sin avhandling vid Medicinska fakulteten på Lunds universitet. Den har titeln ” Gene Therapy in a new model of delayed wound healing”. Disputationen äger rum den 21 oktober.

 

Harvard Medicial

Han har forskat på flera ställen runt om i världen innan han kom till Plastikkirurgiska kliniken i Malmö. Bland annat tre år vid Harvard Medical School i Boston.

- Jag hoppas få stanna kvar i Malmö och fortsätta att förfina systemet, säger han.

De två tillväxtfaktorer som han arbetat med har införskaffats i färdigt skick inköpta från laboratorier.

Handledare har varit professor Henry Svensson, chef för Plastikkirurgiska kliniken i Malmö.

En fotamputation av en diabetespatient beräknades 2007 kosta samhället totalt 570 000 kronor oräknat det personliga lidandet.

Patrik Velander finns på telefon 040 33 25 23

patrik.velander@skane.se

patrik.velander@med.lu.se