Skip to main content

Mentor eva - 8 adepter, 8 mentorer, 8 gånger

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 14:15 CEST

Nu inleds ett utvecklingsprojekt på Söderåsen med namn mentor eva. Syftet är att främja och utveckla kvinnors företagande på Söderåsen genom inspirationsträffar, mentorskap, coaching och nätverk.
Inom ramen för Program för kvinnors företagande arrangeras inspirationsträffarna av Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne, (RRC) Region Skåne i samverkan med Söderåsenkommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp. Träffarnas teman handlar om stöd för kvinnor som vill starta företag, utveckla sitt företag eller inspireras och utvecklas.

Den 2 maj är temat Mentorskap och hålls på Kulturhuset Björnen i Åstorp. Här kommer erfarenheter från olika former av mentors- och coachingprogram att presenteras. – Aktiviteterna i programmet uppdrag eva baseras på erfarenheter och metoder från tidigare projekt för företagsutveckling som RRC drivit. Dessutom finns pågående projekt för kvinnors företagande hos bl a Nyföretagarcentrum, Tankens Trädgård och ALMI, som är viktiga samarbetspartners.

Programmets utformning kommer att grupperas i Nätverk och goda förebilder, Kompetensutveckling, Mentorskap och coaching samt Övrig företagsutveckling, säger Margaretha Hällerståhl, Regionalt Resurscentrum för Kvinnor.

Pressen inbjuds härmed till inspirationsträff på Söderåsen.
Var: Kulturhuset Björnen i Åstorp.
När: Tisdagen den 2 maj, kl 18.00.
Anmälan: Till Margaretha Hällerståhl, Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Skåne, Region Skåne, på tel. 0703-35 92 02 eller e-post margaretha.hallerstahl@skane.se

För ytterligare information kontakta:
Margaretha Hällerståhl,
Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Skåne, Region Skåne
0703-35 92 02.