Skip to main content

Miljoner i bidrag till handikapporganisationer i Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 13:37 CET

Handikapporganisationer i Skåne får 12,9 miljoner kronor i bidrag under 2013. Det beslutade Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne idag. De organisationer som beviljats störst belopp är Synskadades riksförbund, Personskadeförbundet och Reumatikerdistriktet i Skåne.

Det totala bidragsbeloppet under 2013 är 12 887 000 kronor. Beloppet till föreningarna har ökats med 30 000 kronor och bidraget till Handikapporganisationernas samarbetsorgan, HSO, har ökats med 50 000 kronor. Beloppet för brukarsamverkan har minskats med 80 000 kronor.

–Trots en stram ekonomi är det positivt att vi kan bevilja ökade bidrag till handikapporganisationerna, säger nämndens ordförande Douglas Roth (M).

Årligen är det runt 40 handikapporganisationer i Skåne som får bidrag från Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen. Syftet med bidragen är att stödja handikapporganisationer som arrangerar aktiviteter med eller för personer med funktionsnedsättningar.

Nämnden beslutade också avsätta 1 miljon kronor i budgeten för arbete med kompletterande metoder. – Nu får förvaltningschefen i uppdrag att komma med förslag på hur medlen ska användas, säger Douglas Roth.

Mer information om bidrag till handikapporganisationer finns på webben: www.skane.se/hkorgbidrag

Fler punkter togs upp på sammanträdet. Läs mer här:

Dagordning för Habiliterings- och hjälpmedelsnämndens sammanträde 5 februari

Mer information

Douglas Roth, ordförande Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden,
telefon 0705-48 14 61

Karin Bengtsson, förvaltningschef,
telefon 044-309 32 16

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen är en del av Region Skåne. Vårt uppdrag är att göra det mera möjligt för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi erbjuder insatser i form av stöd, behandling, träning och hjälpmedel för att underlätta aktivitet och delaktighet.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.