Skip to main content

Möte i Skåne om framtiden för en ny gemensam region i södra Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2012 16:17 CEST

Företrädare för Landstinget Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar Län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronobergs Län, Regionförbundet Södra Småland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne träffades i veckan för att fortsätta diskussionerna om att bilda en ny gemensam region i södra Sverige.

Parterna enades om att en ideell organisation bildas för att förbereda den gemensamma regionbildningen i södra Sverige. Föreningen kommer att ledas av en styrelse med 30 personer representerande de olika huvudmännen och de politiska partierna. Varje parti säkras minst två ledamöter i styrelsen. Vidare kommer en projektledare att rekryteras för att samordna det kommande arbetet och samarbete kommer att sökas med högskolor för att få till stånd ett forskningsprojekt för att följa regionbildningsarbetet. Under hösten 2012 kommer en likalydande text avseende organisation och uppdrag föreläggas respektive huvudmans fullmäktigeförsamling.

Vid mötet i Båstad påbörjades även arbetet att skapa en gemensam vision för södra Sverige år 2030.

En avsiktsförklaring om att bilda en ny gemensam region senast i januari 2019 antogs hösten 2011 av respektive styrelse- och fullmäktigeförsamling. Regionbildningen ska föregås av ett brett utvecklingsarbete i syfte att nå delaktighet och inflytande i den berörda geografin, en process som nu fortsätter genom bildandet av den ideella föreningen.

 

För mer information:

Se kontaktpersoner i bifogad pdf.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument