Skip to main content

Morgondagens välfärdstjänster i fokus för Region Skåne i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2014 13:55 CEST

Även i år kommer Region Skåne delta med olika arrangemang på Almedalsveckan. Precis som tidigare år kommer Region Skåne i första hand engagera sig i det öresundsgemensamma samarbetsprojektet Öresundshuset, men man kommer även arrangera några egna seminarier.

Region Skåne är medlem i Öresundskomiteen, en organisation som samlar kommuner och regioner om ömse sidor av Öresund. Sedan 2010 arrangerar Öresundskomiteen närvaro i Almedalen genom det så kallade Öresundshuset. Öresundshuset är en byggnad Öresundskomiteen hyr under Almedalsveckan med ett centralt läge mitt i Visby.

-  Syftet med Region Skånes deltagande i Öresundshuset är att lyfta frågor som bara kan lösas på nationell nivå, att uppmärksamma skånska styrkor och svagheter, att få möjlighet att träffa beslutsfattare som annars är svåra att möta och att föra fram Skånes och Öresundsregionens perspektiv på andras seminarier, säger Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande.

Region Skånes bidrag till Öresundshuset kostar 350 000 kronor, en summa som alla deltagare bidrar med. Summan inkluderar hyran för Öresundshuset samt kostnader för de olika arrangemangen.

Årets opinionsbildare 2013

Förra året utsågs Öresundshuset till Årets opinionsbildare i Almedalen. Öresundshuset fick priset "för att de föredömligt lyckats nå ut i sociala medier och genom sin närvaro i Almedalen nå ut brett till olika målgrupper. Det är också en styrka att sätta en fråga som en region på dagordningen i Almedalen när det samtidigt är så många sakfrågor som lyfts fram av starka lobbyorganisationer."

-  Utöver deltagandet i Öresundshusets gemensamma aktiviteter kommer Region Skåne även anordna flera egna aktiviteter under Almedalsveckan, säger Pia Kinhult. I år kommer vi fokusera på morgondagens välfärdstjänster, framtidens klimatsmarta lösningar och utvecklingen av kultursamverkansmodellen.

Utöver bidraget till Öresundshuset kommer Region Skåne satsa ytterligare 45 000 kronor på Öresundshusgemensamma aktiviteter, samt 540 000 kronor för egna seminarier i Almedalen. Här ingår även resor och boende för samtliga deltagare i Region Skånes egna seminarier.

Samtliga seminarier som arrangeras av Öresundshuset och Region Skåne kommer att vara tillgängliga även för de som inte befinner sig i Visby genom direktsänd webb-tv.

Region Skånes samtliga engagemang i Almedalen finns på www.skane.se/almedalen

För mer information
Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande nås genom Johan Folin, pressekreterare på 044-309 30 52

.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.