Skip to main content

Näringslivet i Skåne ställer nya krav

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 10:18 CET

Skånes näringsliv växer, 2009 kom Skåne på tredje plats av Sveriges regioner i etablering av nya företag. En ny rapport av Strukturbild för Skåne pekar dock på flera utmaningar för regionen när det gäller fysisk planering, företagande och framtid.

Skånes värdefulla mark är under tryck när det gäller både bostads och företagsetableringar. En ny rapport, ”Framtidens näringsliv – vilka krav ställer det på den fysiska planeringen?” framtagen av projektet Strukturbild för Skåne visar dock att samsyn, samplanering och ett tydliggörande av processer är avgörande nycklar för en fortsatt god utveckling för regionen.

Kommunernas eget visionsarbete visar sig avgörande för succé – detta efterfrågas av näringslivet och är vägledande för hela kommunernas arbete. Intervjuer med företag visar också att transparens av etableringsprocessen är mycket viktigt. Företagen vill gärna enkelt och tydligt kunna förstår hur beslut om markfrågor och nyetablering fattas i kommunerna.

Samverkan och samarbete över kommungränserna avgörande
Det som är attraktivt för människor är också attraktivt för företag. Vid planering av kommunens mark och stads- och ortskärnor bör man alltså alltid planera utifrån människan. På samma sätt visar det sig att planering för blandning av företag i storlek och branscher ger mycket gott utslag. Mångfacetterade miljöer som skapar tolerans och visar sig också vara de mest attraktiva platserna för nya företag. Avslutande visar rapporten att en av de viktigaste utmaningarna för Skånes kommuner är insikten och medvetenheten om samsyn och samplanering över kommungränserna.

Skånes kommuner och orter har alla olika erbjudanden den vinnande strategin är att samverka och inte konkurrera om näringslivet.

Rapporten presenteras onsdagen den 16 februari klockan 14:30 på Akvariet, Dockplatsen 12 Malmö
För rapporten kontakta sofia.bennet@skane.se

För mer information kontakta
Charlotte Lindström, Enhetschef Planeringsstrategier 040- 675 32 40
Therese Andersson, Projektledare 040- 675 32 44

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.