Skip to main content

Näringslivschefer och kulturchefer i gemensam utbildning för att utveckla kulturella och kreativa näringar

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 08:15 CEST

Pressmeddelande Region Skåne. Kultur- och näringslivschefer från 16 kommuner har anmält sig till "Att driva utveckling av kulturella och kreativa näringar", en unik möjlighet till forskningsbaserad kompetensutveckling för de skånska kommunerna. En uppdragsutbildning vid Lunds universitet initierad av Region Skåne i samarbete med Kommunförbundet Skåne, med stöd från Tillväxtverket.

Representanter från Ystads kommun, Helsingborgs stad, Lunds universitet samt Region Skåne finns tillgängliga för intervjuer i Helsingborg eller per telefon enligt nedan.

Skåne har en växande kreativ sektor. Kulturföretagare och entreprenörer i stad såväl som landsbygd bidrar till ett starkt och attraktivt Skåne som siktar på god livsmiljö, jobb och hållbar tillväxt. Bildkonstnärer, filmskapare, gallerister, krögare, musiker, scenkonstnärer, möbeldesigners, förläggare, hemslöjdare och spelutvecklare är några exempel på kulturella och kreativa näringar.
– Kommunerna är en nyckel till utvecklingen av kulturella och kreativa näringar. Många kreatörer som filmare, författare och konstnärer har svårt att produktutveckla sin verksamhet och få den att växa. Här kan kommunerna spela en viktig roll genom att koppla samman de olika aktörerna och hjälpa till att driva utvecklingen framåt, säger Mats Hallberg, biträdande kulturchef i Region Skåne.

Kursen är fulltecknad, 35 personer från 16 skånska kommuner är anmälda: 

 BromöllaKristianstad Vellinge
EslövKävlinge
Ystad
HelsingborgLandskrona
Åstorp
HässleholmOsby
Östra Göinge
HörbySjöbo

HöörTomelilla

Deltagare har en chefsbefattning eller motsvarande kvalificerad position inom kultur-, näringslivs- och utvecklingsfrågor i kommunerna i Skåne. Kursens innehåll och utformning utgår ifrån den strategi och handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som Region Skånes kulturnämnd och regionala tillväxtnämnd gemensamt fattat beslut om.

– Kursen "Att driva utveckling av kulturella och kreativa näringar" är en helt ny, unik utbildning i strategisk processledning. Den är utformad för personer med direkt ansvar för frågor knutna till kulturella och kreativa näringar och kommunal utveckling inom kommunerna i Skåne, Katja Lindqvist, Lunds universitet.

Vid fem seminarier i form av ett internat och fyra heldagar arbetar deltagarna praktiskt med att utforma strategier för att stödja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar i Skåne. Gemensamma analyser och diskussioner utifrån aktuell forskning och erfarenheter från goda exempel stöder detta arbete. Kursen erbjuder en unik möjlighet att få forskningsbaserad kompetensutveckling, stöd i det egna utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar och ett värdefullt nätverk. Tanken är att de ska få möjlighet att nätverka med varandra och börja samarbeta mer över förvaltnings- och kommungränserna.

För mer information och intervjuer

Representanter från Ystads kommun, Helsingborgs stad, Lunds universitet samt Region Skåne finns tillgängliga för intervjuer i Helsingborg eller per telefon.

Tid: Idag den 10 juni kl. 12.10 till 12.40. 

Plats: Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, våning E4 i sal E412.

Region Skåne
Mats Hallberg, b
iträdande kulturchef, Region Skånes kulturförvaltning
Tfn 040 – 67 53 752
E-post: mats.hallberg@skane.se

Lunds universitet
Docent Katja Lindqvist, Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Tfn 070-662 95 82
E-post: katja.lindqvist@ism.lu.se

Helsingborgs stad
Birgitta Killander
, strategisk utvecklare
Tfn 042-10 50 83
E-post: birgitta.killander@helsingborg.se

Eva-Lotta Bergström, näringslivsutvecklare
Tfn 0702-10 50 72
E-post: eva-lotta.bergstrom@helsingborg.se

Ystads kommun
Charlotta Blom Rudolv
, kulturchef
Tfn 0709-47 72 78
charlotta.rudolv@ystad.se

Länk till informationsblad om "Att driva utveckling av kulturella och kreativa näringar"

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.