Skip to main content

Naturen tar plats i vården

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 08:15 CEST

På mindre än ett år har avdelning 051, en traditionell vårdavdelning från 70-talet omvandlats till en avdelning som har naturen som inspirationskälla. – Forskning har visat att naturen har en läkande kraft, en kraft som även fungerar om vi flyttar in den till oss. Med naturinslag på vår avdelning har vi ökat såväl patienternas som personalens välbefinnande, berättar Åsa Kull-Persson, enhetschef på kvinnokliniken, Centralsjukhuset Kristianstad.

På avdelningen finns idag möjlighet till naturintryck som stimulerar de flesta av våra sinnen. I korridoren och dagrummet samt i ett vårdrum finns akvarier som skapar lugn. Från dagrummet kan man gå ut på terrassen där det finns blommor och träd i stora krukor. Alla patient- och personalrum har växter som man gärna får hjälpa till att sköta, och på alla rum finns även tavlor med naturmotiv. Bilderna följer årstiden så att patienten trots vistelse på sjukhus kan känna säsongens växlingar.

På avdelningen finns även ett rum som är avsett för de svårast sjuka patienterna. Rummet är inrett i lugna färger med en väggtapet från Vitemöllas stränder, ett akvarium att njuta av och vågornas ljud eller vindens sus från en ljudanläggning ger en rogivande atmosfär. – Det här är ett rum för återhämtning och som kan ge kraft. Ett ställe att kunna flytta fokus från sin sjukdom och drömma sig bort för ett ögonblick, förklarar Åsa Kull-Persson.

Naturmiljön minskar stressen hos en ofta hårt belastad personal. Den nya miljön är både energigivande att jobba i och gör det lättare att motivera patienterna att komma upp och mobilisera sig. – All fysisk aktivitet förbättrar läkeprocessen, menar Åsa Kull-Persson.

Alla naturinslag är noga utvalda baserat på aktuell stressforskning. Bildmotiv och färgsättning påverkar vårt välbefinnande utifrån den sjukdomsbild vi har. – En studie pågår på avdelning 051 fram till 2014. Studien syftar till att studera om stressnivån sjunker hos personal och patienter när vårdmiljön förändras med naturinslag. En första rapport finns redan att läsa och den visar på ett resultat som går i linje med övrig forskning inom området, avslutar Lalla Thord, projektledare.

 

Kontakt

För mer information vänligen kontakta

Åsa Kull-Persson, avdelningschef kvinnokliniken, Centralsjukhuset Kristianstad,
tele 044-309 10 57
Lalla Thord, leg. sjuksköterska, projektledare, tele 070-545 61 56

 

Fakta

  • Innan studien startade hade de flesta rum på avdelning 51 bara kala väggar.
  • Alla patienter har idag en tavelhylla i sitt rum och en låda vid sängen med olika naturmotiv att välja mellan.
  • I de allmänna utrymmena finns fototapeter och en utställningsvägg med foton som byts ut regelbundet. Att ta en promenad i korridoren och titta på naturbilderna har blivit en del i den läkande processen med att röra sig och få igång kroppen efter en operation
  • I det rum som är avsett för de svårast sjuka patienterna finns en väggtapet från havet och ett akvarium, och ur högtalare hörs vindens ljud och vågskvalp.
  • Tidigare tomma balkonger och korridorer har fått växter och det finns en krukväxt i varje rum.
  • Alla patienter och anhöriga får ett välkomstbrev vid första besöket med information om naturbilderna på avdelningen och tanken med varför de finns där.
  • För de patienter som bli inspirerade att ge sig ut finns information om platserna som visas på bilderna.
  • Stiftelsen Skånska Landskap har stöttat studien och donerat de fyra väggtapeterna. Flera andra finansiärer har stöttat det övriga arbetet.


Läs mer

Pressmeddelande från Stiftelsen Skånska landskap – Naturen i vården

Rapport – Naturupplevelsens betydelse i vården


Tack till Stiftelsen Skånska landskap för finansiellt stöd i projektet samt donation av fyra stora väggtapeter som nu pryder avdelningen. Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för ett tjugotal strövområden spridda över hela Skåne, där du kan vandra, paddla, fiska, bada, rida eller bara njuta av lugnet.


 

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument