Skip to main content

Njurar, hjärtklaffar och könsceller - till vilket pris?

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 09:00 CEST

Skall ersättning utgå vid donation av organ, vävnader och celler? Vad är ett rimligt pris, vilka faror finns, hur gör vi för att upptäcka och undvika trafficking av biologiskt material för transplantation.  Det kommer att debatteras vid den europeiska kongress som anordnas i Lund 1-3 oktober. Konferensen är den 23:e årliga kongressen inom European Association of Tissue Banks (EATB).

 I debatten deltar bland andra Torbjörn Tännsjö, stridbar filosof och ledamot av Socialstyrelsens rådgivande nämnd för etiska frågor samt i Donationsrådets etiska kommitté, Annika Tibell, verksamhetschef vid transplantationskirurgiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset och Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet med lång erfarenhet av transplantationsvården. Peter Desatnik, regionalt donationsansvarig läkare och vävnadssamordnare i Södra regionen är moderator för debatten.

Konferensen hålls för första gången i Sverige och vänder sig till läkare, biologer, vävnadskoordinatorer, transplantationskoordinatorer, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor som arbetar med kroppsvävnad för donation, såsom hornhinnor, hud och hjärtklaffar. Cirka 300 deltagare väntas till konferensen som hålls på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Konferensen har tre olika teman;

Donationsprogram och donationsbefrämjande aktiviter i Europa

Hur kan rättsmedicinska avdelningar bidra till vävnadsdonationer 

Hur ser långtidsresultaten för vävnadstransplantation ut.

Ordförande i organisationskommittén för konferensen är Torsten Malm, överläkare i barnhjärtkirurgi och medicinskt ansvarig för Vävnadsbanken i Lund.

Anledningen till att SUS i Lund fått uppdraget att organisera kongressen är att sjukhuset under många år arbetat med vävnadsdonationer och transplantation och har Skandinaviens största vävnadsbank.

För ytterligare information om konferensen:

Besök hemsidan http://www.eatb2014.eu/ eller kontakta

Torsten Malm 046-17 82 47 eller Anna-Lena Boive, Pressansvarig, Skånes universitetssjukvård


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.