Skip to main content

Nu bygger vi Sveriges största passivhus

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 09:39 CET

I fredags, den 13 december, blev det klart att detaljplanen för Rättspsykiatriskt centrum, RPC, i Trelleborg vunnit laga kraft eftersom Mark- och miljööverdomstolen fattat beslut om att inte bevilja prövningstillstånd i ärendet. I veckan väntas bygglovet bli klart samtidigt som anbudstiden för byggföretagen går ut. Projektet går då in i en ny fas.

– Äntligen! Vi behöver först och främst de här lokalerna för god vård, säger Monika Ekström, (MP) ordförande i fastighets- och servicenämnden i Region Skåne.

Diskussionerna om RPC har pågått i tio år. Det är ett viktigt hus på flera sätt enligt Monika Ekström:

– Detta sätter Skåne på kartan, att vi bygger ett passivhus med alla tekniska möjligheter som det ger, bland annat ett eget vindkraftverk. Det här blir Sveriges största passivhus där det kommer att bedrivas vård och jag är stolt över att det finns i Skåne, säger hon och fortsätter:

– Detta är också något som kan ge många nya arbetstillfällen, vilket kommer att gynna både Trelleborgs kommun och resten av Skåne.

RPC är även unikt för att det blir Sveriges enda passivhus med solceller, solfångare, geotermi och eget vindkraftverk. Att kunna utnyttja både vind och sol är en fördel enligt projektets energikonsult Karin Adalberth, sakkunnig i fukt och lufttäthet – med erfarenhet av 17 passivhus-byggen.

– Solcellerna ger mest el på sommaren medan vindkraftverket ger jämnare energi både över året och dygnet. Solfångarna på taket täcker hela varmvattenbehovet från april–september. Bygget är energiextremt, säger hon.

Den årliga energibesparingen, främst i form av lägre uppvärmningskostnader, är värd 1,2 miljoner kronor per år med dagens elpriser.

RPC i Trelleborg är en anläggning för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning – med plats för 51 patienter och 120 arbetsplatser.

Byggnaden

  • blir Sveriges största passivhus med en totalyta på 12700 kvadratmeter
  • blir tio gånger mer energieffektiv än ett konventionellt hus
  • certifieras som Miljöbyggnad nivå guld
  • har högisolerade konstruktioner
  • god lufttäthet, mindre än 0,20 liter per kvadratmeter och sekund
  • U-värde, mindre än 8
  • återvinner 80 procent av värmen i ventilationsluften
  • får energi från solfångare, solceller, geotermi och ett eget vindkraftverk
  • sparar 1,2 miljoner kronor årligen i energikostnader, tack vare energieffektivisering, förnybar energi och passivhusteknik.

För mer information och bilder kontakta:
Mattias Wallin, projektledare Regionservice: 076 887 15 00
E-post:
mattias.p.wallin@skane.se

Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning. I nära samarbete med den skånska sjukvården bygger vi komplexa och installationstäta anläggningar. Vi är en av Sveriges största fastighetsägare som förvaltar och projektleder Region Skånes totala fastighetsbestånd.

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument