Skip to main content

Ny förvaltningschef för Labmedicin Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 13:21 CET

Bosse Carlbark har utsetts till ny chef för förvaltningen Labmedicin Skåne. Han tillträder tjänsten den 1 juni och efterträder nuvarande chef, Fredrik Fexner, som går i pension.

Bosse Carlbark kommer närmast från tjänsten som ekonomidirektör i Landstinget i Uppsala län. Han har tidigare arbetat som centrumchef för Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland och som ekonomichef vid Universitetssjukhuset i Lund. Han har också arbetat med översyn av den laboratoriemedicinska strukturen inför bildandet av Region Skåne.

- Laboratoriemedicin är ett område som jag verkligen brinner för. Det ska bli mycket stimulerande att aktivt få bidra till en fortsatt utveckling av den laboratoriemedicinska verksamheten i Skåne, säger Bosse Carlbark.

 - Vi är glada över att Bosse Carlbark har valt att söka sig tillbaka till Skåne. Han har stor erfarenhet av laboratoriemedicinsk verksamhet och känner väl till Region Skåne, säger Region Skånes produktionsdirektör Lars Kristensson.

För mer information kontakta:
Bosse Carlbark, tel 070-6115909
Lars Kristensson, tel 0703-29 15 59

 

 

  

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Förvaltningen Labmedicin Skåne utför laboratorieanalyser, är konsulter och bedriver utbildning åt den skånska sjukvården, inklusive privat och kommunal sjukvård. Förvaltningen har drygt 1200 anställda, främst biomedicinska analytiker, och bedriver verksamhet vid alla skånska sjukhus samt forskning vid Lunds Universitet. Flera av laboratorierna är granskade och ackrediterade via SWEDAC, ett nationellt ackrediteringsorgan, som bland annat ackrediterar laboratorier enligt internationella standarder och regelverk.