Skip to main content

Ny maskin ökar antalet lungbyten

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 10:12 CET

Ungefär 70 procent av alla donerade lungor är för dåliga för att kunna accepteras för transplantation. Nu har thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund installerat en ny maskin som gör det möjligt att utvärdera och förbättra funktionen i dessa lungor.

Omkring tvåtusen svenskar är beroende av syrgas dygnet runt för att klara andningen. Många av dem skulle bli hjälpta av en lungtransplantation. Men av cirka 140 donerade lungor är det bara cirka 30 procent som kan användas.

– Av dem som inte accepteras har många tillfälligt försämrats först strax innan donatorn avlidit. Men tillsammans med professor Stig Steen har vi visat att de kan rekonditioneras och bli fullt funktionsdugliga, säger klinikchef Carsten Lührs.

I en uppmärksammad studie har man visat att av nio rekonditionerade lungor har sex transplanterade lungor lika hög kvalitet som traditionellt utvärderade och transplanterade lungor.

– Bristen på lungor är ett stort problem för framför allt personer som lider av svår KOL eller cystisk fibros. Nu går vi över från studier till rutin vilket kommer att öka antalet transplantationer, säger thoraxkirurg Per Wierup.

Investeringskostnaden för den nya maskinen var 800 000 kronor.

– Den är mindre resurskrävande och arbetar mer intuitivt och kontrollerat, berättar perfusionist Leif Pierre.

Han sköter hjärtlungmaskinen under operationen och har tillsammans med kirurgen också ansvar för rekonditionering och test av lungan innan den transplanteras.

För samhället är nyinvesteringen lönsam. Ett dygn på intensivvården för dessa patienter kostar 25 000 kronor. För patienterna går den inte att mäta i pengar.

Kontakt:
Carsten Lührs 0768-87 07 70, carsten.lührs@skane.se
Per Wierup 0768-89 01 79, per.wierup@skane.se
Leif Pierre 046-17 16 64, leif.pierre@skane.se

Foto av maskinen och Lührs, Wierup och Pierre kan beställas via Per Längby, se nedan eller fotograf Roger Lundholm, 0706-97 21 81 eller roger.lundholm@skane.se.