Skip to main content

Ny rättpsykiatrisk avdelning i Hässleholm

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 17:55 CET

Pressmeddelande från Hässleholms sjukhusorganisation. Idag påbörjas planeringen och projekteringen för den ytterligare vårdavdelning inom rättspsykiatri som Region Skåne har beslutat skall placeras i Hässleholm.

Den nya avdelningen i Hässleholm är en del i den satsning på nya rättspsykiatriska platser som Region Skåne kommer att göra under de närmaste åren. Ytterligare enheter kommer att placeras i Malmö och Lund. Avdelningen kommer att placeras intill nuvarande rätts- psykiatriska avdelning på sjukhuset i Hässleholm, och kommer att börja användas i under första kvartalet 2008.

Lösningen i Hässleholm innebär att den nuvarande allmänpsykiatriska slutenvården flyttar in i den s k Linnégläntan alldeles intill psykiatriska kliniken. Denna avdelning lämnar nuvarande lokaler som kommer att byggas om till ny rättpsykiatrisk avdelning med 12 vårdplatser. Därmed hamnar den nya avdelningen intill den befintliga rättspsykiatriska avdelningen. Nuvarande barnhabilitering i Linnégläntan kommer att flyttas till översta våningen i samma byggnad för att ge plats åt den allmänpsykiatriska vårdavdelningen.

Den nuvarande rättspsykiatriska avdelningen tillkom 2003 och har väckt stort intresse runt om i landet för att den kombinerar mycket högt ställda krav på säkerhet med en mänsklig vård- miljö till gagn för både för de till rättspsykiatrisk vård dömda patienterna och för medarbetarna. Detta framgångsrika koncept kommer att utgöra modell även för den nya avdelningen.

Hela den rättspsykiatriska utbyggnaden i Region Skåne leds från centralt håll, men i nära dialog och samverkan med företrädare för både sjukhusledningen, habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen och ledningen för psykiatriska kliniken Hässleholm-Kristianstad.

I dagarna påbörjas projekteringsarbetet i syfte att under våren upphandla såväl arkitekt som byggentreprenad. Tanken är att en och samma byggentreprenör skall utföra samtliga delar som gäller projektet i Hässleholm.

För ytterligare information, kontakta kanslichef Gustaf Hallqvist, 0451-296135.