Skip to main content

Nya åldersgränser för ungdomsbiljetter från 1 januari

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 10:14 CEST

Pressmeddelande från Skånetrafiken. Från den 1 januari 2006 kan man åka till rabatterat pris på bussar och tåg i Skåne ända till den dagen man fyller 19 år.
Nämnden för kollektivtrafik beslutade idag att höja åldersgränserna för barn/ungdomsbiljetter. Nämnden beslutade också att tillåta övervakningskameror på bussar och tåg i Skåne.

Från den 1 januari nästa år höjs åldersgränserna på barn/ungdomsbiljetter på tåg och bussar i Skåne. Gränsen för att betala vuxenbiljett höjs från den 1 juli det år man fyller 16 till den dagen man fyller 19. Priset för en barn/ungdomsbiljett blir som tidigare halva vuxenpriset. Samtidigt åker barn gratis fram till den dag barnet fyller 7 år, jämfört med 1 juli det år barnet fyller 6 år idag.

– Beslutet är ett steg mot att få gemensamma åldersgränser i hela Sverige. De nya åldersgränserna är en stor satsning på barn och ungdomar, säger Bo Nilsson, ordförande i nämnden för kollektivtrafik.

Justeringen av åldergränser innebär att nästan alla hinner gå ut gymnasiet innan de måste köpa vuxenbiljett.

– Vi vill genom det här uppmuntra till fortsatt resande med kollektivtrafik även efter det att man slutat skolan, fortsätter Bo Nilsson.

För resor över Öresundsbron gäller tills vidare de nuvarande åldersgränserna. Men en diskussion har inletts med DSB om att anpassa även dessa priser.

Höjda priser för resor mellan Skåne och Danmark

Priserna för resor över Öresundsbron sätts tillsammans med DSB och ska enligt överenskommelse revideras en gång om året i januari. Från den 1 januari 2006 höjs priserna i Öresundstaxan med cirka 4 %. Det innebär att en kontantbiljett Malmö-Köpenhamn höjs med 3 kr till 90 kr och att Öresundskortet (pendlarkortet) för samma sträcka höjs med 65 kr till 1660 kr. Prisökningen är ett resultat dels av den allmänna prisutvecklingen, dels av en försvagning av den svenska kronan gentemot den danska.

Övervakningskameror på bussar och tåg

I nästan två år har det pågått ett försöksprojekt med övervakningskameror på några busslinjer i Skåne med mycket positivt resultat. Arbetsmiljön för förarna har blivit mycket bättre, hot, våld, rån samt vandalisering har minskat och kunderna upplever resan som mycket tryggare. Nämnden för kollektivtrafik godkänner att övervakningskameror installeras på bussar och tåg i Skåne, där behov finns.

– Beslutet att tillåta övervakningskameror på bussar och tåg gör att resan blir säkrare för både förare och kunder. Det bidrar även till att fordonen förblir hela och rena, säger Gösta Ahlberg, trafikdirektör på Skånetrafiken.