Skip to main content

Nya jourtider för läkare

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 10:24 CET

Pressmeddelande från Region Skåne
Region Skånes hälso- och sjukvårdsledning har fattat beslut om nya riktlinjer för hur läkarnas jourorganisation ska ses över. I fokus för förändringen står patienternas säkerhet, arbetsmiljön inom sjukvården och en anpassning till den nya arbetstidslagstiftningen.

Den skånska hälso- och sjukvården ligger långt framme när det gäller patientsäkerhet och hälsoförebyggande strategier. Regionen avser att även fortsättningsvis vara en förebild inom detta område samt när det gäller ansvaret som arbetsgivare. Därför startar nu ett förändringsarbete som ska vara klart den första november i år.

De nya riktlinjerna ska garantera att patienterna i Skåne dygnet runt behandlas av utvilade och tillräckligt kompetenta läkare. Jämförelser med undersökningar av andra yrkesgrupper som piloter och chaufförer har visat att läkarnas nuvarande tjänstgöringspass behöver förkortas och dygnsvilan säkras enligt intentionerna i den nya arbetstidslagen.

Det är verksamhetens krav och behov som är utgångspunkten för förändringen men också arbetsmiljön. De nya riktlinjerna ska till exempel göra det möjligt att kombinera arbetslivet med ett aktivt föräldraskap.

Sjukhusen i Skåne verkar utifrån olika förutsättningar. Därför finns det i det nu aktuella beslutet möjligheter att söka dispens för avvikelser från riktlinjerna. Så kan till exempel specialistavdelningar med få anställda läkare få tillstånd att arbeta något fler timmar än de statuerade 13. Sjukvårdens beredskap att möta behovet hos patienterna ska inte på något sätt äventyras.

Sammanfattning av de beslutade riktlinjerna:
1. Lägsta kompetens i jourlinjen skall vara legitimerad läkare
2. Kortare tjänstgöringspass – inte längre än 13 timmar. Målsättningen är att aktivt arbete nattetid inte bör överstiga ca 10 timmar
3. Dygnsvila – 11 timmars sammanhängande dygnsvila per 24-timmarperiod
4. Återhämtning – för tillräcklig återhämtning mellan tjänstgöringspassen skall jourkompensationsledighet läggas ut i anslutning till jourtjänstgöring
5. Förläggning av jour – mellan kl 21 – 07 vardagar samt lördag, söndag och helgdag i enlighet med läkaravtalet.

För mer information kontakta
Regiondirektör Mats Welff, telefon 0705 13 34 85
pressekreterare Ola Richardsson, telefon 0703 19 31 17