Skip to main content

Nya perspektiv på innovation

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 10:23 CEST

Innovationsprocesser förknippas vanligen med teknik, naturvetenskap och ekonomi. Årets Innovation in Mind, med Region Skåne och Lunds universitet som arrangörer, vill vidga perspektivet och under rubriken ”Unframe Innovation” visa på betydelsen av att även inkludera andra kunskapsområden i den innovativa processen.

Eventet, som är ett led i ambitionen att etablera regionen som den mest innovativa i Europa, arrangeras den 13-14 september och erbjuder ett rikt utbud av internationellt uppmärksammade föreläsare, en mängd workshops och andra aktiviteter som kan inspirera till nya perspektiv på innovation.

Samverkan skapar nya innovationer

Ledmotiv i konferensen är synergieffekter som kan uppstå när många kunskapsområden samverkar. Ett innovationsprojekt kring en teknisk lösning kan ha nytta av beteendevetenskapens och humaniorans människo- och användarperspektiv. Som ett led i detta vill konferensen fungera som en mötesplats för människor intresserade av framtidsfrågor.

– Om Skåne ska bli Europas mest innovativa region räcker det inte att vi är duktiga på teknik. Det är i korsningen där humaniora och naturvetenskap möts som de verkligt nya idéerna och innovationerna som kan lösa framtidens utmaningar kommer fram, säger Pia Kinhult, Regionstyrelsens ordföranden i Region Skåne.

Ifrågasättande av copyright

Exempel på föreläsare är Henry Petroski, specialist på felanalys, Vanita Yadav, som bland annat har arbetat med innovationskraft i fattiga områden och David Gauntlett som studerar det nya medialandskapet och hur människor tillgodogör sig information och kunskap. Lawrence Lessig får ses som eventets mest kontroversielle föreläsare med ifrågasättande av copyright och patent, som han anser är hinder för innovation.

Region Skåne deltar med tre workshops under konferensen:

– Hållbar stadsutveckling – Smart city solutions: Nya tvärsektoriella lösningar via ett integrerat arbetssätt och öppna innovationsarenor.

– Life Science, styrkepositioner och Innovationsområden i Medicon Village

– Nano-ljus – sinnesmedicin, dvs läkande effekter av stimuli för våra sinnen där man kort nämner hälsoeffekter av kryddor och ljud/musik men främst i detta läge just ljus.

Övriga partners på Innovation in Mind är VINNOVA, Lunds universitet samt Lunds kommun.

Mer information

För mer information om talare och program besök http://www.innovationinmind.se

Ackreditering sker via arne@berge.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.