Skip to main content

Nya riktlinjer om behandling av havandeskapsförgiftning

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 12:20 CET

Vården för kvinnor med havandeskapsförgiftning skiljer sig åt mellan olika sjukhus. Det vill Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi nu komma till rätta med.

I fyra år har de arbetat med en kunskapsöversikt och rekommendationer om behandling vid havandeskapsförgiftning. Inom kort är rapporten klar.

– Vi märkte att behandlingen såg olika ut i olika delar av landet. Till och med mellan Lund och Malmö var det påtagliga skillnader, säger Stefan Hansson, professor och överläkare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Stefan Hansson har varit ordförande för den expertgrupp med erfarna obstetriker, förlossningsläkare, som har gått igenom forskningsläget när det gäller diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning.

Vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus bedrivs världsledande forskning kring havandeskapsförgiftning. Mycket av forskningen handlar om att bättre förstå orsaken till havandeskapsförgiftning – för att hitta sätt att tidigt ställa diagnos och att hitta en effektiv behandling.

Aktuellt om vetenskap & hälsa uppmärksammar nu forskningen och de kommande riktlinjerna genom en temavecka om havandeskapsförgiftning från den 16 till 20 december 2013.

Följande artiklar kommer att publiceras på www.vetenskaphalsa.se under temaveckan:

16/12: Ett steg närmare ny behandlingsmetod vid havandeskapsförgiftning
17/12: Enkelt test för identifiering av havandeskapsförgiftning på väg
18/12: Mer strukturerad uppföljning hjälper för tidigt födda barn
19/12: Nya riktlinjer om behandling av havandeskapsförgiftning

Hela veckan kommer det att finnas en möjlighet för allmänheten att ställa frågor till överläkare och professor Stefan Hansson om havandeskapsförgiftning. Frågorna mejlas till info@vetenskaphalsa.se

Bildtext: Bo Åkerström, professor i medicinsk kemi vid Lunds universitet och Stefan Hansson, överläkare vid Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus och professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet


Kontaktuppgifter till några av de medverkande forskarna:

Stefan Hansson, överläkare vid Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus och professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet, 046-222 30 11, 040-33 29 76, Stefan.Hansson@med.lu.se

Bo Åkerström, professor i medicinsk kemi vid Lunds universitet, 046-222 85 78, Bo.Akerstrom@med.lu.se

Magnus Gram, forskare vid avdelningen för infektionsmedicin, Lunds universitet, 046-222 45 09,  070-937 86 38,  Magnus.Gram@med.lu.se

Eva Morsing, överläkare vid Neonatalkliniken, Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, Eva.Morsing@med.lu.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.